Diwrnod Rali C.Ff.I Sir Gâr

Daeth y nosweithiau hir o ymarfer a pharatoi ar gyfer y Rali i ben i aelodau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a chafwyd diwrnod arbennig o gystadlu brwd ar Faes y Sioe, Nantyci; Dydd Sadwrn, 12fed o Fai 2018. Daeth cannoedd o bobl i gefnogi’r aelodau a chael gweld eu gwaith safonol iawn yng nghystadlaethau megis canu, coginio, paratoi llo a chneifio, ac yn sicr roedd gwaith y beirniaid yn sialens.

Ar ôl yr holl gystadlu a’r beirniadu, fe ddaeth yr amser i anrhydeddu’r Llysgennad a’r Llysgenhades newydd y Ffermwyr Ifanc yn y Sir. Llysgenhades newydd y Sir yw Caryl Jones o Glwb Llanddarog gydag Arwel Jones o Glwb Llanllwni yn Llysgennad y Sir. Dirprwyon i’r ddau eleni yw Siân Elin Williams, C.Ff.I Cwmann a Dafydd Davies, C.Ff.I Llandeilo. Cafodd Aelod Iau’r Flwyddyn, Heledd Jones, C.Ff.I Dyffryn Tywi ac Aelod Hŷn y Sir, Siân Williams, C.Ff.I Llangadog eu hanrhydeddu hefyd. Stocmon Iau’r Flwyddyn oedd Nia Thomas, C.Ff.I San Ishmael a Stocmon Hŷn y Flwyddyn oedd Caryl Howells, C.Ff.I Llangadog. Yn ennill buwch Goffa Aled Howells am brif Stocmon dros y flwyddyn oedd Tomos Griffiths o Glwb San Ishmael. Yn olaf, cyflwynwyd llu o wobrau i’r aelodau daeth i’r brig yn ystod y dydd a llongyfarchiadau i bob un ohonynt ar eu llwyddiant a phob lwc i’r aelodau bydd yn cynrychioli’r Sir ar lefel Cymru yn y Sioe Frenhinol neu ar lefel Cenedlaethol.

Ni fyddai’r diwrnod wedi bod yn bosib heb gydweithrediad staff Maes y Sioe na chwaith i stiwardiaid C.Ff.I Llanfynydd am eu gwaith diflino cyn ac ar ddiwrnod y Rali, a hefyd i C.Ff.I San Ishmael am stiwardio’r ddawns. Mae’n rhaid diolch hefyd i C.Ff.I Llandeilo am stiwardio’r nosweithiau Barnu Stoc. Diolch iddynt hwy a diolch i’r ffermwyr wnaeth ddarparu lleoliadau a stoc i gynnal y nosweithiau barnu stoc.

Mae’r Mudiad yn ddibynnol iawn ar ewyllys da pobl ac mae hyn yn sicr yn wir am y noddwyr sydd o hyd yn cefnogi’r Mudiad yn Sir Gâr. Diolch yn fawr i Fwydydd Castell Howell am fod yn brif noddwr y Rali unwaith eto eleni, ni fyddai’r Rali wedi bod yn bosib heb eich Cymorth ariannol.

Diolch i’r holl swyddogion, Llysgenhadon y Sir ac i stiwardiaid y gât ac i bawb arall wnaeth helpu mewn unrhyw fodd. Roedd y Rali’n ddiwrnod llwyddiannus oherwydd eu gwaith caled a chafwyd noson hwylus iawn i ddathlu yn y Ddawns ar Fferm Brynawelon, Llanfynydd gyda DJ Rob Thomas a Newshan fel adloniant. Diolch yn fawr iawn i Mr a Mrs Ian Thomas am fodloni i gael y ddawns yno ac am baratoi’r sied.

Llongyfarchiadau i C.Ff.I Llanfynydd am ennill yr adran Iau ac i C.Ff.I Llanymddyfri am ennill yr Adran Hŷn.

Paul & Whites Cup awarded to the highest team in the Senior Welsh Pigs Judging Competition
Arwel Thomas & William Griffiths, C.Ff.I San Clêr.

 

Emrys Bowen Cup awarded to the highest placed team in the Junior Welsh Pigs Stockjudging Competition                 
Henry Bennett & Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael

 

Dyffryn Cothi Y.F.C. Silver Challenge Cup for the highest team in the Senior Black Welsh Mountain Sheep Stockjudging Competition
Jack Davies & Aaron Hughes, C.Ff.I Llangadog

 

Whitland Y.F.C. Challenge Cup for the highest team in the Junior Black Welsh Mountain Sheep Stockjudging Competition
Iestyn Richards & Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael

 

Col. Delme Davies Evans Cup for the highest team in the Senior Holstein Cattle Stockjudging Competition
Rhys Jones & Ioan Harries, C.Ff.I Llannon

 

Lyn Thomas Challenge Tankard for the highest scoring team in the Junior Holstein Cattle Stockjudging Competition
Rhys Jones & Rosie Davies, C.Ff.I Llannon

 

Ploughing Society cup presented to the highest team in the Senior Fencing Competition at the County Field Day
C.Ff.I Llanllwni

 

Silver Cup for the highest team in the Junior Fencing Competition at the County Field Day
C.Ff.I Llanddarog

 

E C Hills Cup for the highest team in the Rally promotional Sign Competition at the County Field Day
C.Ff.I Llandeilo

 

D. C. Phillips Challenge Cup for the highest team in the Federation Display Competition
C.Ff.I Llanfynydd

 

Paul and Whites Challenge Cup for the highest scoring team in the Junior Generation Game
Owen Davies & Alex Lewis, C.Ff.I Dyffryn Cothi

 

Llanarthne Y.F.C. Cup awarded to the highest team in the Senior Generation Game
 Stephanie Lewis & Claire Evans, C.Ff.I Cynwyl Elfed

 

Eira Talella Memorial Shield for the highest individual in the Floral Art Competition – NFYFC U16
Rhys Griffiths, C.Ff.I Llanddarog

 

Silver Rose Bowl for the highest scoring individual in the Floral Art Competition – NFYFC U21
Mari James, C.Ff.I Llangadog

 

Mr. & Mrs. Dewi Thomas Silver Rose bowl for the highest scoring individual in the Floral Art Competition – RWAS U21
Nia Price, C.Ff.I Llanymddyfri

 

Large Silver Bowl for the highest scoring individual in the Floral Art Competition – NFYFC U26
Carys Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri

 

Mr. Huw Evans Tankard awarded to the highest scoring team in the Senior Woodwork Competition
Iestyn Owen & Owen Phillips, C.Ff.I Llanarthne/Capel Dewi

 

Aled Tyreglwys Perpetual Memorial Cup awarded to the highest placed Team in the Junior Woodwork Competition
Celt Edwards & Ioan Rees Lewis, C.Ff.I Capel Iwan

 

Lever Cup awarded to the highest team in the Senior Shearing Competition
Dylan Lewis & Gethin Mathias, C.Ff.I Dyffryn Cothi

 

Patterned Silver Cup for the highest scoring individual in the Wool Handling Competition
Manon Johnston, C.Ff.I Dyffryn Cothi

 

Stella Jones Silver Tray awarded to the highest Team in the Design and Create a Kite Competition
San Clêr

 

Brynaman YFC Cup awarded to the highest placed individual the U26 Craft Competition
Richard Davies, C.Ff.I Llandeilo

 

Mrs. Glenys Walters Silver Challenge Cup awarded to the highest individual in the Junior Craft Competition
Cian Jones, C.Ff.I Capel Iwan

 

Morlogws Challenge Cup awarded to the highest team in the RWS Cookery Competition
Gwenno Roberts & Ffion Raymond, C.Ff.I Llanfynydd

 

Silver Cup for the highest scoring team in the NFYFC Cookery Competition
Caryl Jones, Millie Hughes Butterfield & Fflur Richards, C.Ff.I San Ishmael

 

Kay Gynn vase awarded to the highest team in the Dressing up Competition
Grace Morgan & Alice Morgan, C.Ff.I Llanelli

 

Ashley Davies Pewter Cup for the highest scoring team in the Main Ring Display
C.Ff.I Capel Iwan

 

Silver Challenge Cup awarded to the highest team in the Tug of War Competition – Mens Section
C.Ff.I San Clêr

 

Cwpan Coffa Nia Wyn Thomas awarded to the highest team in the Tug of War Competition – Womens Section
C.Ff.I Llanymddyfri

 

Quite Big Pretty for the highest team in the Tug of War Junior Competition
C.Ff.I Llanddarog

 

Richards Nythfa Shield for the highest team in the Promote your Club Competition
C.Ff.I Cynwyl Elfed

 

ACT LTD Challenge trophy for the On the News Competition
C.Ff.I Llanymddyfri

 

Tankard for the highest team in the Senior Singing Group Competition
C.Ff.I Capel Iwan

 

British Oil & Cake Mills Tankard for highest induvidual in Senior Singing Solo Competition
Ceirios Davies, C.Ff.I Dyffryn Tywi

 

Trefechan Shield awarded to the highest scoring team in the Junior Singing Group Competition
C.Ff.I Llanllwni

 

Carmarthenshire Accredited Poultry Breeders Bowl for highest individual in Junior Singing Solo Competition
 Non Roberts, C.Ff.I Llangadog

 

Heddlu Dyfed Powys Silver Cup awarded to the highest placed team in the Recycled Band Competition
C.Ff.I San Clêr

 

Deosan Cup awarded to the highest scoring team in the Junior Dancing Competition
C.Ff.I Cwmann

 

Huw Evans Auctioneer’s Challenge cup for the Highest team in the Tractor Handling Competition
Elin Childs & Gary Childs, C.Ff.I Llanfynydd

 

Carmarthen Federation of Y.F.C. Farming and Wildlife Award Cup awarded to the highest individual in the Wall Papering Competition
Hannah Peach & Cerys Thomas, C.Ff.I Dyffryn Tywi

 

Silver cup awarded to the highest placed individual in the Senior Prepare a Beef Calf Competition
Ifan James Phillips, C.Ff.I Capel Iwan

 

Silver Cup awarded to the highest placed individual in the Junior Prepare a Beef Calf Competition
Dylan Thomas, C.Ff.I Llanfynydd

 

Silver Cup awarded to the highest individual in the Senior Prepare a Dairy Calf Competition
Jordan Chapman, C.Ff.I Dyffryn Tywi

 

A C Bryer silver cup for the highest scoring individual in the Junior Prepare a Dairy Calf Competition
Iwan Thomas, C.Ff.I San Ishmael & Rhys Jones, C.Ff.I Llannon

 

 

OVERALL AWARDS

Phillip Davies & Gareth Davies Memorial Cup awarded to the highest individual in the Senior Field Day Stockman of the Year Competition

Caryl Howells, C.Ff.I Llangadog

 

Vale of Towy trophy awarded to the highest individual in the Junior Field Day Stockman of the Year Competition.

Nia Thomas, C.Ff.I San Ishmael

 

Buwch goffa Aled Howells am Prif Stocman y flwyddyn

Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael

 

Silcox Challenge Cup for the Runners Up in the Senior Section.

C.Ff.I San Clêr

 

Carmarthenshire Farmers Co-op Society Challenge Shield awarded to the Club gaining the highest number of points in the Senior Section.

C.Ff.I Llanymddyfri

 

Spillers Challenge Shield for the Runners Up in the Junior Section.

C.Ff.I San Ishmael

 

N.F.U. County Challenge Shield awarded to the Club gaining the highest number of points in the Junior Section.

C.Ff.I Llanfynydd

Latest News