RALLY DAY 2020 (FACEBOOK)

Today was meant to be our Rally Day. During the day, we will be looking back over previous Rally days starting with the 2019 Rally Day. Thank you to Elen Williams for the video.

Diwrnod Rali / Rally DayHeddiw oedd diwrnod y Rali i fod. Yn ystod y dydd, byddwn yn mynd yn ôl i edrych dros ddiwrnodau Rali sydd wedi bod dros y blynyddoedd. I ddechrau, dyma uchafbwyntiau Rali 2019. Diolch i Ffotograffiaeth Elen Williams / Fframiau Elen Mair am y fideo.Today was meant to be our Rally Day. During the day, we will be looking back over previous Rally days starting with the 2019 Rally Day. Thank you to Elen Williams for the video.

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Saturday, 9 May 2020

We are now going back to 2011. Mr Gethin Thomas, Chairman of the Management committee who was speaking to Mr Terwyn Davies about the Rally Day and his responsibilities during the day as President.

Rydym nawr yn mynd yn ol i 2011. Mr Gethin Thomas – Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli erbyn hyn oedd yn siarad gyda Mr Terwyn Davies am Rali'r Sir a'i dyletswyddau fel Llywydd yn ystod y dydd.We are now going back to 2011. Mr Gethin Thomas, Chairman of the Management committee who was speaking to Mr Terwyn Davies about the Rally Day and his responsibilities during the day as President.

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Saturday, 9 May 2020

Message from the County President.

Mrs Jean Lewis.

Neges gan Llywydd y Sir / Message from the County President.Mrs Jean Lewis.

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Saturday, 9 May 2020

Carmarthenshire YFC are celebrating 75 years this year (2019-2020), and during these 75 years, the Rally Day is one of the highlights in the Organisations; Calendar on a yearly basis. This video is an opportunity to see photos over the last 75 years.

We would like to use this opportunity to thank every single one who has played a part in the Rally Day over the last 75 years. Locations, Judges, Presidents, Guests, those who have given stock or other equipment, Sponsors, Scorers, Officials, Members, Leaders and all friends of the Organisation

Mae'r Sir yn dathlu 75 mlynedd eleni (2019-2020), ac yn ystod y cyfnod yma, mae'r Diwrnod Rali wedi bod yn un o' uchafbwyntiau yng nghalendr y Mudiad yn flynyddol. Cyfle i edrych nôl dros sawl llun dros y 75 mlynedd diwethaf sydd yn y fideo.Hoffem gymryd y cyfle yma i ddiolch i bawb sydd wedi bod yng nghlwm a diwrnodau Rali dros y 75 mlynedd boed yn lleoliad, beirniaid, llywyddion, gwesteion, rhoi amryw o stoc ac offer, noddwyr, sgorwyr, swyddogion, aelodau, arweinyddion a ffrindiau'r Mudiad. Oes lluniau ychwanegol gyda chi o ddiwrnod Rali? postiwch lluniau ar y linc yma.*********Carmarthenshire YFC are celebrating 75 years this year (2019-2020), and during these 75 years, the Rally Day is one of the highlights in the Organisations; Calendar on a yearly basis. This video is an opportunity to see photos over the last 75 years.We would like to use this opportunity to thank every single one who has played a part in the Rally Day over the last 75 years. Locations, Judges, Presidents, Guests, those who have given stock or other equipment, Sponsors, Scorers, Officials, Members, Leaders and all friends of the Organisation.Have you got other pictures of Rally Day? post your photos on this link.

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Saturday, 9 May 2020

Latest News