Llysgenhadon Newydd C.Ff.I Sir Gâr

Ar Nos Wener, 30ain Mawrth cafodd pedwar Aelod o’r Mudiad yn Sir Gâr eu hethol fel Llysgenhadon ar y Mudiad am 2018-19. Llysgenhades newydd y Sir yw Caryl Jones o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanddarog gydag Arwel Jones o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni yn Llysgennad y Sir. Dirprwyon i’r ddau eleni yw Siân Elin Williams o Glwb Ffermwyr Ifanc Cwmann a Dafydd Davies o Glwb Ffermwyr Ifanc Llandeilo. Bydd y pedwar yn cael eu hanrhydeddu yn seremoni anrhydeddu’r Rali ar Ddydd Sadwrn 12fed Mai.

Latest News