Sioe Frenhinol Cymru 2018

Sioe Frenhinol Cymru 2018

Eto eleni fu aelodau brwdfrydig o C.Ff.I Sir Gâr yn cystadlu trwy gydol yr wythnos mewn amryw o gystadlaethau yn Sioe Frenhinol Cymru. ‘I Fyny Fry’ oedd y thema eleni gan fod y Llu Awyr yn dathlu canmlwyddiant y flwyddyn yma.

Dyma canlyniadau’r Sir eleni:

Arddangosfa Ffederasiwn6ed C.Ff.I Llanfynydd

Gosod Blodau6ed Nia Price, C.Ff.I Llanymddyfri

Coginio1af Gwenno Roberts & Ffion Raymond, C.Ff.I Llanfynydd

Crefft1af Richard Davies, C.Ff.I Llandeilo

Cneifio Defaid8fed Alun Thomas, C.Ff.I Llanfynydd & Mark Harries, C.Ff.I Llandeilo

Trin Gwlân6ed Manon Johnston, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Canu Unigol3ydd Non Roberts, C.Ff.I Llangadog

Canu Grŵp4ydd C.Ff.I Llanllwni

Dawnsio9fed C.Ff.I Cwmann

Dylunio a Chreu Barcud5ed Catherine Griffiths, Natasha Jones & Aled Owens, C.Ff.I San Clêr

Ras Gyfnewid Berfeydd â Thema Llu Awyr Brenhinol8fed C.Ff.I Capel Iwan

Barnu Stoc Gwartheg HolsteinDan 261af Rhys Jones, C.Ff.I Llannon

Dan 21 4ydd Jack Davies, C.Ff.I Llangadog

Dan 185ed Rosie Davies, C.Ff.I Llannon

Dan 161af Anwen Thomas, C.Ff.I San Pedr

3ydd fel Tîm

Cystadleuaeth Gwisgo Fyny1af Undeg Jones & Elin Williams

Barnu Defaid Mynydd Duon CymreigDan 26 4ydd Sara Non Thomas, C.Ff.I Llanfynydd

Dan 211af Mark Harries, C.Ff.I Llandeilo

Dan 184ydd Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael

Dan 162ail Iestyn Richards, C.Ff.I San Ishmael

1af fel Tîm

Hyrwyddo Eich Clwb11fed C.Ff.I Cynwyl Elfed

Tynnu’r Gelyn Bechgyn3ydd C.Ff.I San Clêr

Tynnu’r Gelyn Merched5ed C.Ff.I Llanymddyfri

Tynnu’r Gelyn Iau3ydd C.Ff.I Llanddarog

Ar y Newyddion4ydd Telor Dyer, Menna Davies & Carys Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri

Gwaith Coed4ydd Iestyn Owen & Owen Phillips, C.Ff.I Capel Dewi

Gêm y Cenedlaethau5ed Owen Davies & Alex Lewis, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Barnu Moch CymreigDan 2611fed Aled Jones, C.Ff.I San Pedr

Dan 218fed William Griffiths, C.Ff.I San Clêr

Dan 183ydd Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael

Dan 162ail Steffan Jones, C.Ff.I Llanelli

5ed fel Tîm

Band Ailgylchu3ydd C.Ff.I San Clêr

Rygbi 7 Bob Ochr5ed Tîm C.Ff.I Sir Gâr

Palet Wedi Ei Ailgylchu4ydd Celt Edwards & Ioan Rees Lewis, C.Ff.I Capel Iwan

 

Fe ddaeth C.Ff.I Sir Gâr yn 2ail yn gyfan gwbwl yn y Barnu Stoc gyda C.Ff.I Ceredigion yn 1af a C.Ff.I Sir Benfro a C.Ff.I Brycheiniog yn 3ydd.

Ar ôl wythnos hwylus o gystadlu fe ddaeth Sir Gâr yn 4ydd. C.Ff.I Ceredigion cipiodd y wobr 1af eto eleni gyda C.Ff.I Sir Benfro yn 2ail C.Ff.I Maesyfed yn 3ydd.

Llongyfarchiadau a diolch i’r holl aelodau am ei holl waith caled ac ymroddiad tuag at y paratoi a’r cystadlu ac mae ein diolch hefyd i’r arweinwyr a hyfforddwyr am ei holl gefnogaeth ac amser i helpu a chynorthwyo ein haelodau.

Latest News