Eisteddfod C.Ff.I Cymru 2018

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol C.Ff.I Cymru yn Theatr y Celfyddydau, Bari ger Caerdydd ar ddydd Sadwrn yr 17eg o Dachwedd, wedi ei westeio gan C.Ff.I Morgannwg. Yn ystod y dydd, daeth dros 750 o aelodau o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Bu’r holl aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis canu, llefaru, ac eitemau ysgafn. Cafwyd hefyd cystadlaethau’r gwaith cartref hefyd eu beirniadu cyn y diwrnod. Roedd Seremoni’r Gadair a’r Goron hefyd yn ystod y diwrnod.

C.Ff.I Ceredigion oedd Ffederasiwn buddugol ar ddiwedd y dydd yn cipio Tarian Mansel Charles, gyda C.Ff.I Sir Gâr yn agos iawn yn yr 2ail safle a C.Ff.I Sir Benfro yn y 3ydd safle. C.Ff.I Sir Gâr cipiodd y darian am y Ffederasiwn gorau yn yr adran llwyfan. Llongyfarchiadau a diolch yn fawr i bob Aelod aeth i fyny i’r Bari i gynrychioli’r Sir.

Dyma canlyniadau’r Sir (3 uchaf):

Adran Llwyfan:

Unawd dan 21: Owain Rowlands, C.Ff.I Llanfynyudd – 1af
Unawd Offerynnol dan 26: Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont – 2ail
Unawd Sioe Gerdd dan 26: Owain Rowlands, C.Ff.I Llanfynydd – 2ail
Ensemble Lleisiol: C.Ff.I Capel Iwan – 1af
Parti Unsain: C.Ff.I Penybont – 1af
Côr Cymysg: C.Ff.I Penybont – 1af
Parti Llefaru: C.Ff.I Llanllwni – 2ail
“Stand Up”: Deian Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi – 1af
Dawns: C.Ff.I Llannon – 2ail

Adran Gwaith Cartref:
Cerdd dan 26: Carwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi – 3ydd
Cystadleuaeth dan 21: Non Roberts, C.Ff.I Llangadog – 2ail
Celf dan 26: Siriol Richards, C.Ff.I Llandeilo – 1af

Cwpan Ardudwy i’r unawdydd gorau – Owain Rowlands, C.Ff.I Llanfynydd
Tlws Elonwy Phillips – Adran Lwyfan – C.Ff.I Sir Gâr

Latest News