Siarad Cyhoeddus Saesneg 2018

Siarad Cyhoeddus Saesneg C.Ff.I Sir Gâr

Ar Ddydd Sadwrn y 24ain o Dachwedd, cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg C.Ff.I Sir Gâr yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Fe wnaeth yr aelodau gystadlu yn y gystadleuaeth darllen (Dan 14), Siarad Cyhoeddus Iau (Dan 16), y Seiat Holi (Dan 21) a’r gystadleuaeth Siarad Ar Ôl Cinio (Dan 26).

Diolch i Ysgol Gynradd Nantgaredig am ddefnyddio’r ysgol, i’r stiwardiaid am sicrhau fod y cystadleuthau yn rhedeg yn esmwyth, ac i’r hyfforddwyr a roddodd eu hamser i helpu a hyfforddi ein haelodau. Diolch hefyd i’r pedwar beirniad; Mrs Edna Davies (Darllen), Miss Katie Davies (Iau), Peter Llewellin (Seiat Holi) ac i Mrs Karen Jones a Mrs Rhiannon James (Ar Ôl Cinio).

Dyma’r canlyniadau:

Darllen dan 14:
Enillwyr Tarian Her Southern Area: C.Ff.I Llanfynydd
Cwpan Howard & Margaret Roberts wedi’i gyflwyno i’r unigolyn gorau yn yr ardan darllen:
Megan Bryer, C.Ff.I Dyffryn Tywi

Siarad Cyhoeddus Iau dan 16:
Enillwyr Tarian Her Tegwyn Lloyd: C.Ff.I St Ishmaels
Cwpan Ronnie Ll. Roberts am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Iau: Nia Thomas, C.Ff.I St Ishmaels

Seiat Holi dan 21:
Enillwyr Stand Gacennau Mary Kay Davies: Tîm Swyddfa
Tarian Nantybwla am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Ganol: Efa Jones, C.Ff.I Llanfynydd

Siarad Ar Ôl Cinio dan 26:
Enillwyr Tarian her y diweddar Col. Sir Grismond Phillips: C.Ff.I Penybont
Tarian Elonwy & Gareth Phillips am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Hyn: Iestyn Owen, C.Ff.I Capel-Arthne

Latest News