Aelod Iau ac Hŷn y Flwyddyn a Cais am Swydd

Cadi Fflur Evans o glwb Penybont wnaeth dderbyn yr anrhydedd o fod yn Aelod Iau C.Ff.I Sir Gâr am 2018/19. Mae Cadi wedi cystadlu mewn amrywiaeth helaeth o gystadlaethau gyda C.Ff.I Penybont dros y flwyddyn diwethaf ac un o’i heiliadau mwyaf balch yn y C.Ff.I hyd yn hyn yw cynrychioli Sir Gâr yng nghystadleuaeth Pêl-rwyd Cymru gyda’i chwiorydd, Delun a Mared.

Aeth y teitl Aelod Hŷn y Flwyddyn i Ffion Medi Rees o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd. Mae Ffion wedi bod yn Aelod gweithgar gyda’i chlwb gan ddal sawl swydd o fewn y Clwb gan fod yn Ysgrifenyddes ar dri achlysur ac yn Gadeiryddes. Mae Ffion hefyd yn Aelod o Bwyllgor Cystadlaethau Cymru ac yn Gyn-Lysgenhades y Sir.

Pob Lwc i’r ddwy am y flwyddyn sydd i ddod.

Yng Nghystadleuaeth y Cais am Swydd, Angharad Thomas o Glwb Dyffryn Tywi ddaeth i’r brig. Mae Angharad wedi bod yn Ysgrifenyddes y clwb dwy flynedd yn olynol dros dathliadau 75 mlwyddiant y clwb ac yn Is-Gadeirydd presennol y clwb.

Latest News