Cystadleuaeth Adloniant C.Ff.I Cymru

Cynhaliwyd cystadleuaeth Adloniant Cymraeg C.Ff.I Cymru yn Theatr Hafren, y Drenewydd ar ddydd Sadwrn, 9fed o Fawrth 2019. Bu cystadlu brwd yn y sesiwn dydd a’r sesiwn nôs gyda C.Ff.I Penybont yn cynrychioli Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin yn y sesiwn nôs gyda’i perfformiad, “Yma i Aros”. Rydym yn falch iawn o’r aelodau am ddod yn drydydd yn y Gystadleuaeth Cymraeg ac am eu llongyfarch. Llongyfarchiadau hefyd i Carwyn Jones o C.Ff.I Penybont am ennill y Tlws i’r Perfformiwr mwyaf Addawol yn y Perfformiadau Cymraeg.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Adloniant Saesneg C.Ff.I Cymru ar y dydd Sul, 10fed o Fawrth 2019, eto yn Theatr Hafren, gyda C.Ff.I Llanymddyfri yn cynrychioli Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin gyda’i perfformiad “Let’s Talk… Later” yn y sesiwn dydd. Llongyfarchiadau i’r aelodau am eu perfformiad ac wedi llwyddo i ddod yn bedwerydd yn y Gystadleuaeth Saesneg.

Dros y penwythnos yma hefyd roedd cystadlaethau Aelod Iau ac Aelod Hŷn y flwyddyn yn cael eu cynnal. Yn cynrychioli Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin yng nghystadleuaeth yr Aelod Iau oedd Cadi-Fflur Evans o C.Ff.I Penybont ac yn yr Aelod Hŷn oedd Ffion Medi Rees o C.Ff.I Llanfynydd. Yn anffodus, ni ddaeth dim un o’r dwy i’r brig yn y gystadleuaeth ond llongyfarchiadau i’r ddwy am geisio, a phob lwc iddynt yn eu swyddi fel Aelod Iau ac Aelod Hŷn y flwyddyn C.Ff.I Sir Gaerfyrddin dros y flwyddyn sydd i ddod.

Latest News