Diwrnod Gwaith Maes Cymru 2019

Ar ddydd Sadwrn, 27ain o Ebrill cynhaliwyd diwrnod Gwaith Maes C.Ff.I Cymru gyda Ffederasiwn Sir Benfro yn cynnal y digwyddiad ym Maes Sioe’r Sir, Hwlffordd. Ar ôl diwrnod llwyddiannus o gystadlu, daeth Sir Gâr yn fuddugol ar y cyd gyda Ffederasiwn Maesyfed.

Yng nghystadleuaeth Stocmon Iau y Flwyddyn, Sir Gâr enillodd y gystadleuaeth gyfan. Llongyfarchiadau i Lewis Gibbin, C.Ff.I San Cler, Tomos Griffiths, C.Ff.I San Ishmael, Ryan Lee, C.Ff.I Hendygwyn a Rosie Davies, C.Ff.I Llannon am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Llwyddiant arall i’r Sir oedd yng nghystadleuaeth yr Arddangosfa Ciwb lle cipiodd Gwenann Jones, Angharad Thomas, Nia James, Cerys Thomas a Lowri Jones o C.Ff.I Dyffryn Tywi y wobr gyntaf.

Yng nghystadleuaeth Stocmon Hŷn y Flwyddyn, Sir Gâr ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i Elgan Thomas, C.Ff.I Llanelli, Anwen Jones, C.Ff.I Llanllwni, Ifan Williams a Caryl Howells, C.Ff.I Llangadog am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau hefyd i Ioan Jones, C.Ff.I Llanddarog am ddod yn ail yng nghystadleuaeth y Treialon Cŵn Defaid

Da iawn i Harri Millin, Callum Brown a Rhydian Walters o C.Ff.I San Ishmael am gystadlu yn y gystadleuaeth Ffensio Hŷn ac i Gethin Davies, Harri Ward a Dafydd Edwards o C.Ff.I Llanddarog am gystadlu yn y gystadleuaeth Codi Ffens Iau. Da iawn hefyd i Aled Jones, Carwyn Lewis, Betsan Jones a Zac Addison o C.Ff.I Llanllwni am gystadlu yn y gystadleuaeth Sgiliau Diogelwch Fferm ac i Rhiannon Jones a William Davies o C.Ff.I Dyffryn Tywi am gystadlu yn y gystadleuaeth Fferm Ffactor Iau. Da iawn hefyd i Frazer Wyatt o C.Ff.I San Cler am gystadlu yn y gystadleuaeth Arwerthu.

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn y Diwrnod Gwaith Maes a diolch i’r holl hyfforddwyr ac unrhyw un wnaeth helpu’r aelodau wrth baratoi tuag at y diwrnod.

Latest News