Diwrnod Chwaraeon C.Ff.I Cymru

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon C.Ff.I Cymru yn Aberystwyth ar y 16eg o Fehefin gyda 5 tim o aelodau yn cynrychioli’r Sir.

Cafwyd llwyddiant yn yr Hoci gyda thîm y Sir yn ennill y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i Ruth Morgan, Carys Jones, C.Ff.I Llangadog, Gwenllian Jenkins, Carwen Richards, Heledd Jenkins, C.Ff.I Dyffryn Cothi, Eleanor Phillips, C.Ff.I Sanclêr, Sioned Raymond, Lowri Rowlands, C.Ff.I Llanfynydd, Carys Thomas, C.Ff.I Penybont a Siriol Richards, C.Ff.I Llandeilo.

Cafwyd llwyddiant hefyd yn y gystadleuaeth Rygbi ‘Touch’ Cymysg gyda thîm Sir Gâr yn dod yn ail gyda Erin Walters, Danielle Burder, Sara Thomas, Dylan Davies, Aaron Evans, Daniel Jones, Owain Jones, Steffan Jones, Cory Phillips a Dafydd Phillips o C.Ff.I Llannon yn chwarae. Llongyfarchiadau iddynt.

Yn y gystadleuaeth Pêl-rwyd Cymysg gwelwyd Sir Gâr yn cipio’r trydydd safle. Llongyfarchiadau i Delun Evans, Cadi Evans, Dafydd Phillips a Carwyn Jones, C.Ff.I Penybont, Nia Thomas, Lora Phillips, C.Ff.I San Ishmael, Ieuan Evans, Patrick Pearson, C.Ff.I Sanclêr ac i Megan Parry, C.Ff.I Llangadog.

Llwyddiant arall ar y diwrnod oedd yn y gystadleuaeth Rownderi lle cafodd y Sir y drydedd wobr. Llongyfarchiadau i aelodau C.Ff.I Dyffryn Tywi sef Gwen Studwick, Siwan Davies, Lowri Davies, Jac Davies, William Davies, Rhiannon Jones, Manon James, Owain Jones, Aled Havard a Bethan Havard.

Llongyfarchiadau a diolch i’r tîm Pêl-droed sef Frazer Wyatt, Arwel Thomas, Llyr Lloyd, Rhodri Lloyd, C.Ff.I Sanclêr, Ifor Jones, Aled Jones, C.Ff.I Llanllwni a Harri Griffiths, C.Ff.I San Ishmael.

Latest News