Sioe Frenhinol 2019

Eto eleni fu aelodau brwdfrydig o C.Ff.I Sir Gâr yn cystadlu trwy gydol yr wythnos mewn amryw o gystadleuthau yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. ‘Hwiangerddi’ oedd y thema eleni gyda sawl cystadleuaeth newydd wedi ei greu o gwmpas y thema yma.

Dyma canlyniadau’r Sir eleni:

Arddangosfa Ffederasiwn1af C.Ff.I Penybont

Cystadleuaeth yr Aelodau 2il

Cneifio Defaid 8fed ­Aled Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi & Mark Harries, C.Ff.I Llandeilo

Canu – 5ed

Dawnsio – 2il C.Ff.I Penybont

Eitem i Gyfleu Hwiangerdd =7fed Lowri Rees & Martha Sauro, C.Ff.I Llanelli

Arddangosfa Adloniant i Blant 6ed C.Ff.I Llanllwni

Barnu Gwartheg Duon Cymreig 4ydd

Gwisgo i Fyny – 10fed Rose Wilkinson & Menna Bennett, C.Ff.I Llanymddyfri

Barnu Defaid Mule Cymreig 7fed

Tro ar Hwiangerdd 2il C.Ff.I Llanllwni

Tynnu’r Gelyn

Sioe Ffasiwn 2il C.Ff.I Llanfynydd

Gwaith Coed 4ydd Deian Rees & Dafydd Davies, C.Ff.I Cynwyl Elfed

Palet wedi ei Ailgylchu 2il Tomos Jones & Alwyn Evans, C.Ff.I Llanllwni

Gêm y Cenedlaethau – 7fed Elan Williams & Dylan Thomas, C.Ff.I Llanfynydd

Barnu Cobiau Cymreig 1af

Ras Rwystr Dall 10fed Sarah Howells & Emma Howells, C.Ff.I San Cler

Rygbi 7 bob Ochr 5ed Tîm C.Ff.I Sir Gâr

Llyfr Lloffion 2il Caryl Jones, C.Ff.I San Ishmael

Ar ddiwedd y cystadlu, fe ddaeth C.Ff.I Maesyfed yn 1af yn y cystadlaethau Barnu Stoc i gyd, gyda C.Ff.I Brycheiniog yn 2il a C.Ff.I Sir Gâr yn cipio’r 3ydd safle.

Ar ôl wythnos hwylus o gystadlu C.Ff.I Ceredigion enillodd Cwpan Undeb Amaethwyr Cymru am y fwyaf o bwyntiau ar draws yr holl gystadlaethau, gyda C.Ff.I Sir Gâr yn gydradd 2il gyda C.Ff.I Brycheiniog.

Llongyfarchiadau a diolch i’r holl aelodau am eu gwaith caled ac ymroddiad wrth arwain i fyny at y Sioe gyda’r holl baratoadau a’r cystadlu, ac mae ein diolch hefyd i’r arweinwyr a’r hyfforddwyr am eu holl gefnogaeth a’u parodrwydd i roi o’i hamser i helpu a chynorthwyo ein haelodau.

Latest News