Aelodau C.Ff.I Sir Gâr ar lefel Cymru

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol C.Ff.I Cymru yn Neuadd William Aston, Wrecsam ar ddydd Sadwrn 30ain o Dachwedd, wedi ei westeio gan C.Ff.I Clwyd. Yn ystod y dydd, daeth dros 750 o aelodau o bob cwr o Gymru i gymryd rhan yn y digwyddiad.

Bu’r holl aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis canu, llefaru, ac eitemau ysgafn. Cafwyd hefyd cystadlaethau’r gwaith cartref hefyd eu beirniadu cyn y diwrnod. Roedd Seremoni’r Gadair a’r Goron hefyd yn ystod y diwrnod.

C.Ff.I Clwyd oedd Ffederasiwn buddugol ar ddiwedd y dydd yn cipio Tarian Mansel Charles, gyda C.Ff.I Eryri yn ail a C.Ff.I Ceredigion yn drydydd, gyda C.Ff.I Sir Gâr yn y chweched safle. Llongyfarchiadau a diolch yn fawr i bob aelod aeth i fyny i Wrecsam i gynrychioli’r Sir.

Dyma canlyniadau’r Sir (3 uchaf):

Adran Llwyfan:

Triawd Doniol – Sioned, Ifor a Hefin, C.Ff.I Llanllwni – 1af
Unawd dan 21 – Owain Rowlands, C.Ff.I Llanfynydd – 2ail
Côr Cymysg – C.Ff.I Penybont – 2ail
Ensemble Lleisiol – C.Ff.I Capel Iwan – 3ydd
Llefaru dan 18 – Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont – 3ydd

Adran Gwaith Cartref:
Limrig – Sioned Howells, C.Ff.I Llanllwni – 1af
Cystadleuaeth i aelodau dan 16 – Hywel Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi – 2ail
Celf a Chrefft – Siriol Richards, C.Ff.I Llandeilo – 2ail
Cerdd (Cadair) – Ceri Davies, C.Ff.I Dyffryn Cothi – 3ydd ent 5;\lsd

Latest News