Drama 2020 CFFI Cymru

Cynhaliwyd cystadleuaeth Drama Cymraeg C.Ff.I Cymru yn y Galeri, Caernarfon ar ddydd Sadwrn, 29ain o Chwefror 2020. Bu cystadlu brwd yn y sesiwn dydd a’r sesiwn nôs gyda C.Ff.I Llangadog yn cynrychioli Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin yn y sesiwn nôs gyda’i perfformiad, “i”. Rydym yn falch iawn o’r aelodau i gyd am eu perfformiad ac wedi dod yn y 5ed safle.

Cynhaliwyd cystadleuaeth Adloniant Saesneg C.Ff.I Cymru ar y dydd Sul, 1af o Fawrth 2020, eto yn y Galeri, gyda C.Ff.I Llanymddyfri yn cynrychioli Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin gyda’u perfformiad “Murder at the Moorhead Manor” yn y sesiwn nos. Llongyfarchiadau i’r aelodau am eu perfformiad ac wedi llwyddo i ddod yn chweched yn y Gystadleuaeth Saesneg.

Dros y penwythnos yma hefyd roedd cystadlaethau Aelod Iau ac Aelod Hŷn y flwyddyn yn cael eu cynnal. Yn cynrychioli Ffederasiwn Sir Gaerfyrddin yng nghystadleuaeth yr Aelod Iau oedd Rhiannon Jones o C.Ff.I Dyffryn Tywi ac yn yr Aelod Hŷn oedd Mared Evans o C.Ff.I Penybont. Hoffem llongyfarch y ddwy ohonynt yn fawr iawn, gan fod Rhiannon wedi dod yn yr ail safle yn yr Aelod Iau a Mared wedi bod yn fuddugol yn yr Aelod Hŷn. Pob lwc iddynt yn eu swyddi fel Aelod Iau ac Aelod Hŷn y flwyddyn C.Ff.I Sir Gaerfyrddin dros y flwyddyn sydd i ddod ac i Mared yn ei dyletswyddau ar lefel Cymru. fffffffffffff

Latest News