CANLYNIAD RALI RHITHWIR

TASG 1: Dylunio a chreu clawr ar gyfer Egin – gan fod rhifyn eleni o Egin yn rhifyn 75 mlwyddiant y Sir, gofynnwyd i fod yn greadigol wrth ddathlu’r garreg filltir yma.

1af – Gwenann Jones, CFFI Dyffryn Tywi
2ail – Mared Evans, CFFI Penybont
3ydd – Menna Isaac, CFFI Llanddarog

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth danfon dyluniad mewn atom. Diolch hefyd i Heledd Rees o Celf Heledd Art am fodloni i feirniadu’r dasg.

TASG 2: Barnu Stoc Gwartheg Godro – Gosod dau gylch a rhoi rhesymau ar un cylch o warthog godro. (Jersey)

Cylch 1: A (5) X (4) B (3) Y
Cylch 2: Y (4) X (5) B (3) A

Dan 18:
1af – Iwan Thomas, CFFI San Ishmael
2ail – Nia Thomas, CFFI San Ishmael
3ydd – Ryan Lee, CFFI Hendygwyn ar Daf

Dan 26:
1af – Arwel Thomas, CFFI San Cler
2ail – Bethan Evans, CFFI San Ishmael
3ydd – Elliw Griffiths, CFFI Capel Iwan

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth danfon y rhesymau mewn atom. Diolch hefyd i Iwan Rhys Morgan a’r teulu am y lluniau o’i stoc, a hefyd i Iwan am bodloni beirniadu’r gystadleuaeth.

TASG 3: Creu unrhyw fideo ar TikTok. Anogir gwreiddioldeb a chosbir Gwaith o natur anweddus.

1af – Hannah Evans, CFFI San Cler
2ail – Rhiannon Jones, CFFI Dyffryn Tywi
3ydd = Catrin Evans, CFFI Llanllwni
3ydd = Hannah Jones, CFFI Llannon

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth danfon fideos atom. Diolch hefyd i Gwilym Jenner a Ffion Emyr am bodloni beirniadu’r gystadleuaeth.

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/pcb.1869164993214579/1869125349885210/?type=3&theater
1af – Hannah Evans, CFFI San Cler
https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/pcb.1869164993214579/1869126669885078/?type=3&theater
2ail – Rhiannon Jones, CFFI Dyffryn Tywi
https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/pcb.1869164993214579/1869128533218225/?type=3&theater
3ydd – Catrin Evans, CFFI Llanllwni
https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/pcb.1869164993214579/1869129283218150/?type=3&theater
3ydd – Hannah Jones CFFI Llannon

TASG 4: Creu eitem o grefftwaith allan o unrhyw ddeunydd ac unrhyw maint.

1af – William Griffiths, CFFI San Cler
2ail – Siriol Richards, CFFI Llandeilo
3ydd – Lowri Jones, CFFI Dyffryn Tywi

Diolch yn fawr iawn i bawb wnaeth danfon lluniau o’i eitemau mewn. Diolch hefyd i Tomos Lewis am bodloni beirniadu’r gystadleuaeth.

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/pcb.1870012313129847/1869996043131474/?type=3&theater
1af – William Griffiths, CFFI San Cler
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1869996289798116&set=pcb.1870012313129847&type=3&theater
2ail – Siriol Richards, CFFI Llandeilo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1869996199798125&set=pcb.1870012313129847&type=3&theater
3ydd – Lowri Jones, CFFI Dyffryn Tywi

Latest News