DIWRNOD RALI 2020 (FACEBOOK)

Heddiw oedd diwrnod y Rali i fod. Yn ystod y dydd, byddwn yn mynd yn ôl i edrych dros ddiwrnodau Rali sydd wedi bod dros y blynyddoedd. I ddechrau, dyma uchafbwyntiau Rali 2019. Diolch i Ffotograffiaeth Elen Williams / Fframiau Elen Mair am y fideo.

Diwrnod Rali / Rally DayHeddiw oedd diwrnod y Rali i fod. Yn ystod y dydd, byddwn yn mynd yn ôl i edrych dros ddiwrnodau Rali sydd wedi bod dros y blynyddoedd. I ddechrau, dyma uchafbwyntiau Rali 2019. Diolch i Ffotograffiaeth Elen Williams / Fframiau Elen Mair am y fideo.Today was meant to be our Rally Day. During the day, we will be looking back over previous Rally days starting with the 2019 Rally Day. Thank you to Elen Williams for the video.

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Saturday, 9 May 2020

Rydym nawr yn mynd yn ol i 2011. Mr Gethin Thomas – Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli erbyn hyn oedd yn siarad gyda Mr Terwyn Davies am Rali’r Sir a’i dyletswyddau fel Llywydd yn ystod y dydd.

Rydym nawr yn mynd yn ol i 2011. Mr Gethin Thomas – Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli erbyn hyn oedd yn siarad gyda Mr Terwyn Davies am Rali'r Sir a'i dyletswyddau fel Llywydd yn ystod y dydd.We are now going back to 2011. Mr Gethin Thomas, Chairman of the Management committee who was speaking to Mr Terwyn Davies about the Rally Day and his responsibilities during the day as President.

Posted by Carms Yfc-Cffi Caerfyrddin on Saturday, 9 May 2020

Neges gan Llywydd y Sir

Mrs Jean Lewis

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/1860581074072971/

Mae’r Sir yn dathlu 75 mlynedd eleni (2019-2020), ac yn ystod y cyfnod yma, mae’r Diwrnod Rali wedi bod yn un o’ uchafbwyntiau yng nghalendr y Mudiad yn flynyddol. Cyfle i edrych nôl dros sawl llun dros y 75 mlynedd diwethaf sydd yn y fideo.

Hoffem gymryd y cyfle yma i ddiolch i bawb sydd wedi bod yng nghlwm a diwrnodau Rali dros y 75 mlynedd boed yn lleoliad, beirniaid, llywyddion, gwesteion, rhoi amryw o stoc ac offer, noddwyr, sgorwyr, swyddogion, aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r Mudiad.

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/1860595850738160/

Latest News