DIWRNOD RALI 2020 (FACEBOOK)

Heddiw oedd diwrnod y Rali i fod. Yn ystod y dydd, byddwn yn mynd yn ôl i edrych dros ddiwrnodau Rali sydd wedi bod dros y blynyddoedd. I ddechrau, dyma uchafbwyntiau Rali 2019. Diolch i Ffotograffiaeth Elen Williams / Fframiau Elen Mair am y fideo.

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/1860436390754106/

Rydym nawr yn mynd yn ol i 2011. Mr Gethin Thomas – Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli erbyn hyn oedd yn siarad gyda Mr Terwyn Davies am Rali’r Sir a’i dyletswyddau fel Llywydd yn ystod y dydd.

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/1860460774085001/

Neges gan Llywydd y Sir

Mrs Jean Lewis

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/1860581074072971/

Mae’r Sir yn dathlu 75 mlynedd eleni (2019-2020), ac yn ystod y cyfnod yma, mae’r Diwrnod Rali wedi bod yn un o’ uchafbwyntiau yng nghalendr y Mudiad yn flynyddol. Cyfle i edrych nôl dros sawl llun dros y 75 mlynedd diwethaf sydd yn y fideo.

Hoffem gymryd y cyfle yma i ddiolch i bawb sydd wedi bod yng nghlwm a diwrnodau Rali dros y 75 mlynedd boed yn lleoliad, beirniaid, llywyddion, gwesteion, rhoi amryw o stoc ac offer, noddwyr, sgorwyr, swyddogion, aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r Mudiad.

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/1860595850738160/

Latest News