WYTHNOS IECHYD MEDDWL

🗣 Siarad am iechyd meddwl 🗣

Yn ystod wythnos 18fed – 24ain Mai, fe wnaethon rhannu cyfres o fideos byrion fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Ffilmiwyd y fideos yn ystod y Noson Iechyd Meddwl yng Nghastellnewydd Emlyn ym mis Ionawr, sef digwyddiad ar y cyd rhwng CFFI Sir Gar, Cffi Ceredigion Ceredigion Yfc a Cffi Sirbenfro Pembrokeshire Yfc.

Pwy sydd ar gael i helpu?

Tir Dewi https://www.tirdewi.co.uk/en/homepage-1/�
Royal Agricultural Benevolent Institution – Cymru / Wales : https://rabi.org.uk/�
The DPJ Foundation : http://www.thedpjfoundation.co.uk
Samaritans : https://www.samaritans.org/

Mae gan wefan Meddwl dipyn o adnoddau ar iechyd meddwl, yn ogystal â chanllawiau i’r rheiny sydd dan straen yn ystod yr argyfwng Covid-19. Dilynwch y linc hon am ragor o wybodaeth:

https://meddwl.org/erthyglau/iechyd-meddwl-coronavirus…

The DPJ Foundation 📞 0800 5874262
Tir Dewi 📞 0800 121 4722
Samaritans 📞 116 123
C.A.L.L. 📞 0800 132 737

https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/vb.100003632901174/1869110109886734/?type=3
https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/vb.100003632901174/1869991796465232/?type=3
https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/vb.100003632901174/1870891989708546/?type=3
https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/vb.100003632901174/1871793196285092/?type=3
https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/vb.100003632901174/1872729416191470/?type=3
https://www.facebook.com/carms.caerfyrddin/videos/vb.100003632901174/1874680132663065/?type=3

Latest News