GWASANAETH NADOLIG GYRRU I MEWN

Gwasanaeth Nadolig Gyrru i mewn – Dydd Sul 13eg Rhagfyr ym maes parcio Bwydydd Castell Howell, Cross Hands am 2yp.

Fel y gwyddoch rydym wedi bod mewn cysylltiad gyda’r cyngor yn ogystal â’r heddlu, ac rydym wedi cael y caniatâd o fwrw ymlaen gyda’r digwyddiad. Dim ond 70 car bydd modd cael yn y Gwasanaeth, felly bydd yn broses cyntaf i’r felin.

Bydd RHAID dilyn canllawiau Covid-19 a chanllawiau ni fel Mudiad. (wedi atodi)

Mae’r linc i gofrestru isod (Dim ond un unigolyn o bob car bydd angen llenwi’r ffurflen) yn ogystal â linc i dudalen “Just Giving” lle byddwn yn codi arian tuag at Feiciau Gwaed Cymru a Banc Bwyd Caerfyrddin. Rhannwch gyda’ch aelodau, arweinyddion a ffrindiau’r Clwb.

Byddwn yn danfon allan e-byst arall ar ôl i chi gofrestru gyda’r holl wybodaeth bydd angen arnoch erbyn y Gwasanaeth yn cynnwys rhaglen y Gwasanaeth.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAZAAJ8zp7VUOTBBNjJDSE1MNkFMOTEzUk4yWE1IVkdEUy4u

https://www.justgiving.com/crowdfunding/carmarthenshire-yfc-1

Latest News