GWASANAETH NADOLIG GYRRU MEWN CFFI SIR GAERFYRDDIN

Dydd Sul 13eg Rhagfyr, cynhaliwyd Gwasanaeth Nadolig Gyrru i mewn ar safle Bwydydd Castell Howell, Cross Hands.

Iestyn Owen, Cadeirydd y Sir oedd yn arwain y Gwasanaeth, gyda’r Hybarch Eileen Davies yn cyflwyno’ neges y Nadolig a’r fendith. Roedd yr eitemau eraill i gyd wedi’ recordio o flaen llaw.

Rydym yn casglu arian eleni at Beiciau Gwaed Cymru a Banciau Bwyd lleol ac os ydych yn dymuno cyfrannu dilynwch y linc isod.

https://www.justgiving.com/crowdfunding/carmarthenshire-yfc-1?utm_term=5g2m9x4nK

Dyma gipolwg o’r Gwasanaeth i chi.

Facebook

Latest News