Llwyddiant i C.Ff.I Sir Gâr ar lefel Cymru

Cynhaliwyd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru yn rithiol am y tro cyntaf erioed ddydd Sadwrn 24ain a dydd Sul 25ain Ebrill. Ymgasglodd aelodau o bob rhan o Gymru ar Zoom am 2 ddiwrnod o gystadlu o safon uchel iawn. Cynhaliwyd cystadlaethau aelodau Iau ac Hŷn y flwyddyn hefyd dros y penwythnos hwn, ynghyd â’r gystadleuaeth Ymgeisio am Swydd.

Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Yn Adran Darllen Siarad Cyhoeddus Cymraeg, roedd Celyn Richards (C.Ff.I Penybont), Sion Jones a Lois Davies (C.Ff.I Llangadog) yn cynrychioli Sir Gâr, gyda’r tîm yn sicrhau’r 2il safle yn y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau iddyn nhw.

Caeo Pryce (C.Ff.I Penybont), Gwenno Roberts (C.Ff.I Llanfynydd) ac Ellis Davies (C.Ff.I Llanddarog) oedd y tri aelod a gynrychiolodd C.Ff.I Sir Gâr yn yr Adran Iau Cymraeg. Diolch i’r tîm am eu hymdrechion yn y gystadleuaeth.

Roedd y tîm Adran Ganol yn cynnwys Betsan Jones (C.Ff.I Llanllwni), Lleu Pryce (C.Ff.I Penybont) a Sioned Howells (C.Ff.I Llanllwni). Llongyfarchiadau i’r tîm am ennill cystadleuaeth yr Adran Ganol Cymraeg, a llongyfarchiadau hefyd i Betsan Jones am ennill yr unigolyn gorau yn y gystadleuaeth.

Roedd y tîm Adran Hŷn hefyd yn llwyddiannus, gyda Mared Evans, Elen Jones (C.Ff.I Penybont), Owain Davies (C.Ff.I Llanllwni) a Sulwen Richards (C.Ff.I Dyffryn Cothi) yn ennill cystadleuaeth yr Adran Hŷn Cymraeg.

Ar ddiwedd cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymru, gosodwyd C.Ff.I Sir Gâr yn y safle cyntaf. Llongyfarchiadau a diolch i’r holl aelodau am gystadlu, ac i’r holl hyfforddwyr am baratoi’r aelodau ar gyfer y gystadleuaeth.

Siarad Cyhoeddus Saesneg

Roedd y tîm Darllen Siarad Cyhoeddus Saesneg yn cynnwys Lois Davies (C.Ff.I Llangadog), Taidgh Mullins (C.Ff.I Dyffryn Cothi) a Celyn Richards (C.Ff.I Dyffryn Cothi). Llongyfarchiadau i’r tîm am ddod yn 2il yn y gystadleuaeth.

Yn yr Adran Iau Saesneg, roedd Rhys Griffiths, Morgan Davies (C.Ff.I Llanddarog) a Sara Jones (C.Ff.I Llanfynydd) yn cynrychioli’r Sir. Llongyfarchiadau iddynt am sicrhau’r trydydd safle yn y gystadleuaeth.

Hefyd yn sicrhau’r gydradd 3ydd safle roedd tîm yr Adran Ganol Saesneg, gyda Hannah Richards, Daniel O’Callaghan (C.Ff.I Penybont), Mari James ac Aled Thomas (C.Ff.I Llangadog) yn cystadlu. Llongyfarchiadau iddyn nhw.

Ar ôl llwyddiant y tîm Hŷn yn y Siarad Cyhoeddus Cymraeg, bu’r tîm Hŷn Saesneg hefyd yn llwyddiannus, gan ddod yn y safle cyntaf. Roedd y tîm Hŷn Saesneg yn cynnwys Mared Evans, Fiona Phillips (C.Ff.I Penybont), Ffion Rees (C.Ff.I Llanfynydd), Hannah Richards (C.Ff.I Penybont) a Lynwen Mathias (C.Ff.I Dyffryn Cothi).

Ar ddiwedd y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg, roedd rheswm mawr dros ddathlu i C.Ff.I Sir Gâr, wrth i’r Sir sicrhau’r dwbl; trwy ennill y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg a chystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg. Llongyfarchiadau a diolch i’r holl aelodau am gystadlu, ac i’r holl hyfforddwyr am baratoi’r aelodau ar gyfer y gystadleuaeth.

Cais am Swydd

Yn cynrychioli C.Ff.I Sir Gâr yn y gystadleuaeth hon oedd Daniel O’Callaghan (C.Ff.I Penybont). Diolch i Daniel am ei ymdrechion yn y gystadleuaeth.

Aelod Iau ac Aelod Hŷn y Flwyddyn

Bu Aelodau Iau ac Hŷn C.Ff.I Sir Gâr sydd newydd eu hethol, Mari James (Llangadog) ac Owain Davies (CFfI Llanllwni), yn cystadlu yn erbyn siroedd eraill am deitl Aelodau Iau ac Hŷn y flwyddyn Cymru. Llongyfarchiadau i Mari am sicrhau’r ail safle yng nghystadleuaeth yr aelod Iau, a diolch i Owain am gystadlu yng nghystadleuaeth yr aelod Hŷn. Mae CFfI Sir Gâr yn edrych ymlaen at weithio gyda’r ddau aelod dros y flwyddyn nesaf.

Latest News