CYSTADLAETHAU SIOE FRENHINOL

Yn dilyn cyfarfod Sir ac wrth edrych ar ganllawiau newydd o’r Covid-19 penderfynwyd byddai ambell gystadleuaeth yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb ar gyfer ambell gystadleuaeth Sioe Frenhinol CFFI Cymru.

Wedi atodi mae’r canlynol:

  1. Rheolau – rheolau ar gyfer cystadlaethau wyneb yn wyneb a hefyd y cystadlaethau rhithiol.
  2. Ffurflen Gais – Bydd angen holl enwau’r aelodau sydd angen cystadlu yn y cystadlaethau wyneb yn wyneb fod mewn erbyn dydd Mercher 26/05/2021. (enwau trwy eich Clwb). Ni allwn gymryd unrhyw enwau bydd yn hwyrach na’r dyddiad yma oherwydd bydd yn rhaid i ni sicrhau’r lleoliadau 100%. Bydd angen ceisiadau i’r cystadlaethau rhithiol erbyn dydd Mercher 8/06/2021.

Latest News