CANLLAWIAU COVID-19 I GLYBIAU

Canllawiau Covid-19 i Glybiau o 17/05/2021.


Y camau nesaf fel Clwb:

Dylai Clybiau sydd eisiau ail agor wyneb yn wyneb cael cyfarfod Clwb gyda’ch swyddogion a’r arweinyddion – mae’n bwysig gweithio fel tîm i gefnogi’r Clwb a’r gweithgareddau.

Bydd angen i chi mynd trwy’r llyfryn “Action Plân Booklet” sydd wedi atodi.

Edrych ar allu’r Clwb i reoli Clwb sy’n saff o’r Covid, a dewis pwy fydd yng ngofal elfennau o’ rheoli’r Clwb a gorchwylia gweithgareddau yn saff ac yn llewyrchus.

Ble i gynnal Clwb? (Tu allan yn unig), Oes angen mynd i weld lleoliadau?

Mae’n hanfodol gwneud – Asesiad Covid, Asesiad Risg a recordio’r gweithredai rydych yn ei wneud wrth drefnu

Paratoi ffurflen gwybodaeth i aelodau’r Clwb ac i wneud yn siŵr fod pob aelod dan 18 a’i rhieni yn cael copi.

Cysylltu gyda’r Sir – Trefnu Cyfarfod gyda chi fel Clwb i sicrhau fod popeth mewn lle i chi medru cwrdd fel Clwb wyneb yn wyneb unwaith eto.

CANLLAWIAU A LLYFRYN NFYFC AR GYFER CLYBIAU

Latest News