SWYDD NEWYDD

Swyddog Marchnata a Gweinyddol

Mae C.Ff.I Sir Gâr yn chwilio am berson brwdfrydig i weithio yn Swyddfa’r Sir gan gyflawni gwaith marchnata a gweinyddol ar gyfer y Mudiad.

Swydd llawn amser yw hon ond ceir peth hyblygrwydd yn yr oriau.

Cyflog: £15,000-18,000 – Cyflog i’w drafod ac yn ddibynnol ar gymhwysterau a phrofiad. Bydd pensiwn da, costau teithio a gwyliau yn rhan o’r swydd hefyd.

DYDDIAD CAU: Dydd Llun, 21ain Mehefin 2021

Danfonwch eich llythyr cais a CV at:

Mr Rhodri Lewis, Swyddfa C.Ff.I Sir Gâr, Tŷ Amaeth, Lle Cambrian, Caerfyrddin,Sir Gâr, SA31 1QG

neu drwy e-bost i sir.gar@yfc-wales.org.uk

Latest News