SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Unwaith eto eleni, bu cystadlaethau Sioe Frenhinol CFFI Cymru eu cynnal yn rhithiol. Cafwyd nifer fawr o gystadlaethau amrywiol rhwng barnu stoc, crefft, canu a fideo hyrwyddo Clwb.

Ar ol yr holl gystadlu, 5ed daeth CFFI Sir Gaerfyrddin.

Dyma canlyniadau llawn yr holl cystadlaethau:

Dydd Llun:

Dydd Mawrth:

Dydd Mercher:

Dydd Iau:

Latest News