HER SEICLO’R 75

Llongyfarchiadau enfawr i bawb wnaeth gwblhau’r her o seiclo 75km o Lanymddyfri i Hendygwyn ar Ddydd Sadwrn 14eg Awst 2021.

Diolch i bawb fuodd ynghlwm â’r diwrnod – o’r rhai fuodd yn paratoi bwyd a snacs i’r beicwyr, i’r ‘Support Vehicles’, i’r holl gefnogwyr bu’n cefnogi ar hyd y daith – roedd clywed y gefnogaeth yn wir wedi helpu cyrraedd y diwedd!

Diolch hefyd i noddwyr yr her: Siop Londis Gwalia Drefach Felindre, Lewis Carpentry & Construction, Hafod Farm Supplies a S A Evans Groundworks & Construction.

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu yn ariannol hefyd – Codwyd £4350 sef £1450 yr un i’r Ambiwlans Awyr Cymru, Ymatebwyr Cyntaf Caerfyrddin ac Apêl Ymchwil Lewcemia ar gyfer Cymru.

Latest News