Aelodau C.Ff.I Sir Gâr ar lefel Cymru

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol C.Ff.I Cymru yn Neuadd Bont, Pontrhydfendigaid ar Ddydd Sadwrn 20fed o Dachwedd, wedi ei westeio gan C.Ff.I Brycheiniog.

Bu’r holl aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis canu, llefaru, ac eitemau ysgafn. Cafwyd hefyd cystadlaethau’r gwaith cartref hefyd eu beirniadu cyn y diwrnod. Roedd Seremoni’r Gadair a’r Goron hefyd yn ystod y diwrnod.

C.Ff.I Clwyd oedd y Ffederasiwn buddugol ar ddiwedd y dydd yn cipio Tarian Mansel Charles, gyda C.Ff.I Ceredigion yn ail a C.Ff.I Sir Gâr yn drydydd. Llongyfarchiadau a diolch o waelod calon i bob aelod aeth i fyny i Bontrhydfendigaid i gynrychioli’r Sir. Cipiodd C.Ff.I Sir Gâr y wobr 1af yng nghystadlaethau’r llwyfan.

Dyma ganlyniadau’r Sir (3 uchaf):

Adran Llwyfan: 1af

1af – Dafydd Owen, CFFI Llanddarog – Unawd Offerynnol

1af – CFFI Capel Iwan – Meimio i Gerddoriaeth

1af – Hannah Richards, CFFI Penybont – Llefaru 28 neu iau

1af – Trystan Evans, CFFI Dyffryn Cothi – Canu Emyn

1af – CFFI Penybont – Parti Unsain

2ail – Celyn Richards, CFFI Penybont – Llefaru 16 neu iau

2ail – CFFI Capel Iwan – Cân Gyfoes

2ail – Sioned Howells, Ifor Jones a Hefin Jones, CFFI Llanllwni – Triawd Doniol

3ydd – Olwen Roberts, CFFI Penybont – Monolog

3ydd – Celyn Richards, CFFI Penybont – Unawd 16 neu iau

3ydd – CFFI Llanllwni – Parti Llefaru

Adran Gwaith Cartref:
2ail – Sioned Howells., CFFI Llanllwni – Cyfansoddi Geiriau Cân

3ydd – Caryl Jones, CFFI Llanddarog – Cystadleuaeth i Aelodau 28 neu iau

Latest News