C.Ff.I Sir Gâr yn y Ffair Aeaf 2021

Teithiodd aelodau Ffermwyr Ifanc o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Brenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis Addurno Coeden Nadolig, Cystadleuaeth CYWAIN, Fideo i hyrwyddo’r Ffair Aeaf 2021, Barnu Wŷn ar y Bachyn, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr yn ddarnau, Barnu Ŵyn Cigyddion a Barnu Gwartheg Cigyddion.  Cafwyd cystadlu brwd dros y deuddydd, gyda safon uchel iawn yn cael ei ddangos.

Roedd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn cystadlu yn y cystadlaethau canlynol: Barnu Wŷn ar y Bachyn, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr yn ddarnau, Barnu Ŵyn Cigyddion a Barnu Gwartheg Cigyddion a bu llwyddiant i nifer o’r aelodau. Erbyn diwedd y deuddydd roedd C.Ff.I Sir Gâr yn chweched dros yr holl gystadlaethau. Llongyfarchiadau i bob aelod cynrychiolodd y Sir yn y cystadlaethau uchod, a diolch yn fawr i’r holl hyfforddwyr am eich gwaith diflino yn paratoi’r aelodau.

Dyma’r canlyniadau:

Barnu Ŵyn ar y Bachyn: Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog, Hannah Richards, Elan Thomas a Gilbert Roberts, C.Ff.I Penybont oedd y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Ifan Williams am gipio’r wobr 1af yn adran 28 neu iau ac i Gilbert Roberts am ennill y 3ydd wobr yn adran 16 ac neu iau. Llongyfarchiadau i’r pedwar am sicrhau’r 3ydd safle fel tîm yn y gystadleuaeth.

Barnu Gwartheg Cigyddion: Y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma oedd Aaron Hughes, C.Ff.I Llangadog, Rosie Davies, C.Ff.I Llannon, Lewis Gibbin, C.Ff.I Hendygwyn ar Daf a Marie Hughes, C.Ff.I Penybont. Llongyfarchiadau i Rosie Davies am ennill yr 2il wobr yn adran 21 neu iau.

Barnu Ŵyn Cigyddion: Aled Davies, C.Ff.I Llangadog, Rosie Davies, C.Ff.I Llannon, Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd a Harri Williams, C.Ff.I Dyffryn Cothi oedd cynrychiolwyr y Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Aled Davies am gipio’r wobr 1af yn adran 28 neu iau. Llondgyfarchiadau i’r pedwar am gipio’r wobr 1af fel tîm yn y gystadleaueth.

Paratoi Oen: Gilbert Roberts o C.Ff.I Penybont oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddo am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Torri Cyw Iâr yn ddarnau: Llongyfarchiadau mawr i Sara Thomas o C.Ff.I Llanllwni, a oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddi am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Llongyfarchiadau i’r aelodau i gyd am eu llwyddiant ac am eu hymdrechion dros y deuddydd.

Latest News