Siarad Cyhoeddus Saesneg 2021

Ar Ddydd Sadwrn 27ain o Dachwedd cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Gyhoeddus Saesneg C.Ff.I Sir Gaerfyrddin yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Cystadlodd yr aelodau yn y gystadleuaeth Darllen (Dan 14), Siarad Cyhoeddus Iau (Dan 16), Cystadleuaeth Seiat Holi (Dan 21) a chystadleuaeth Siarad ar ôl Cinio (Dan 28).

Diolch i Ysgol Gynradd Nantgaredig am gael defnyddio’r Ysgol; i’r stiwardiaid am rediad esmwyth o’r holl gystadlaethau, ac i’r hyfforddwyr a roddodd o’u hamser i helpu a hyfforddi ein haelodau. Diolch yn fawr hefyd i’r pedwar beirniad; Miss Katie Davies (Darllen), Miss Tania Hancock (Iau), Mr Peter Llewellin (Seiat Holi) a Mr Sam Kurtz (Siarad ar ôl Cinio).

Dyma ganlyniadau’r diwrnod:

Adran Darllen dan 14:

Enillwyr Tarian Her Ardal y De: Tîm Swyddfa – Celyn Richards (C.Ff.I Penybont), Trystan Evans (C.Ff.I Dyffryn Cothi) a Sam Morgan (C.Ff.I Llandeilo)

Cwpan Howard a Margaret Roberts wedi’i gyflwyno i’r unigolyn gorau yn yr Adran Ddarllen: Celyn Richards, C.Ff.I Penybont

Adran Iau dan 16:

Enillwyr Tarian Her Tegwyn Lloyd: Tîm Swyddfa – Sara Jones (C.Ff.I Llanfynydd), Gwenno Roberts (C.Ff.I Llanfynydd) a Lois Davies (C.Ff.I Llangadog)

Enillydd Cwpan Ronnie Ll. Roberts am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Iau: Morgan Davies, C.Ff.I Llanddarog

Seiat Holi dan 21:

Enillwyr Stand Gacennau Mary Kay Davies: C.Ff.I Penybont – Hannah Richards, Daniel O’Callaghan, Elan Thomas a Caeo Pryce

Enillydd Tarian Nantybwla am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Ganol: Daniel O’Callaghan, C.Ff.I Penybont

Siarad ar ôl Cinio dan 28:

Enillwyr Tarian her y diweddar Col. Sir Grismond Phillips: C.Ff.I Penybont

Tarian Elonwy & Gareth Phillips am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Hyn: Teleri James, C.Ff.I Penybont

Latest News