DAWNS NADOLIG

Yn anffodus, rydym wedi dod i’r penderfyniad o ganslo’r Ddawns Nadolig oedd fod yn y Quinnell Lounge, Parc y Scarlets ar nos Fercher 22ain Rhagfyr 2021.

Er bod cymaint o ddisgwyl mlaen wedi bod ar gyfer y ddawns, o dan yr amgylchiadau teimlwn mai gohirio’r ddawns yw’r peth gorau ar hyn o bryd gan ei bod mor agos i’r Nadolig a phryderon mawr am Omicron. Ein gobaith yw medru cynnal digwyddiad tebyg yn y flwyddyn newydd neu yn ystod yr Haf.

Bydd pawb sydd wedi talu am docyn yn cael eich arian yn ôl.

Latest News