Cwis y Sir

Ar Nos Fercher, 8fed o Ragfyr cynhaliwyd Cystadleuaeth Cwis C.Ff.I Sir Gaerfyrddin yng Nghlwb Rygbi’r Cwins, Caerfyrddin. Cystadlodd 17 tîm yn cynnwys tîm Swyddogion y Sir.

Diolch i Glwb Rygbi’r Cwins am adael i ni ddefnyddio’r safle unwaith eto eleni; i Iestyn Owen, Cyn-gadeirydd y Sir am greu’r Cwis, ac i’r holl dimoedd am gystadlu.

Llongyfarchiadau i dîm C.Ff.I San Clêr am gipio’r wobr 1af – Catherine Griffiths, Josh Hancock, Rebeca Phillips a Tom Hollins.

Latest News