Aelod Iau ac Hŷn y Flwyddyn 2022

Cystadleuaeth Aelod Iau y Flwyddyn

Beirniaid y gystadleuaeth yma oedd Mrs Annwen Williams a Miss Elen Williams.

Neges gan y beirniaid:

Er mai ond tri aelod wnaeth gystadlu, fe all unrhyw un o’r tri wedi cael y teitl o aelod iau y flwyddyn C.Ff.I Sir Gâr 2022. Roedd y tri yn angerddol iawn dros y Mudiad ac yn aelodau brwd o’i clybiau. Llongyfarchiadau a Diolch i’r tri am gystadlu – dylem fod yn browd iawn o’u hunain.

Celyn Richards o CFFI Penybont gaeth yr anrhydedd o fod yn Aelod Iau CFFI Sir Gâr am y flwyddyn 2022. Mae Celyn yn 14 Mlwydd Oed – Blwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin sy’n mwynhau Canu yn ei hamser hamdden.

Mae Celyn yn ysgrifennydd cofnodion ar y Clwb ond hefyd yn ysgifennydd cofnodio ar Fforwm Ieuenctid y Sir eleni.

Un o brif uchafbwyntiau Celyn oedd cael cynrychioli Sir Gâr a Chymru, mewn cystadleuaeth genedlaethol y siarad cyhoeddus CFfI. Er nad oeddwn yn gallu cwrdd i gystadlu efo’u gilydd, roedd hyn yn uchafbwynt iddi oherwydd roedd dal yn gyfle iddynt gystadlu fel Mudiad wrth ddefnyddio zoom, sydd wedi dod yn beth fawr yn ein bywydau dros y cyfnod clo.  

Uchelgais Celyn tu allan y CFFI yw llwyddo mynd i’r brifysgol i astudio Cerdd a Chymraeg, ac i ddychwelyd nôl i’w milltir Sgwâr i fyw a gweithio, ac yna fe ddaw’r cyfle iddi rhoi nôl i’r Mudiad wrth hyfforddi a helpu pobl Ifanc y dyfodol.

Cystadleuaeth Aelod Hŷn y Flwyddyn

Beirniaid y gystadleuaeth yma oedd Mr Siôn Jenkins a Mr Gethin Havard.

Neges gan y beirniaid:

Er mai ond 5 aelod wnaeth gystadlu yn y gystadleuaeth yma, fe gall unrhyw un o’r pump wedi cipio’r teitl o aelod hŷn y flwyddyn. Roedd y pump yn angerddol iawn dros y Mudiad ac maent wedi gwneud gwaith gwych iawn dros eu Clybiau, dros y Sir a’i chymuendau. Roedd gan yr aelodau syniadau o sut i ddatblygu’r Mudiad a gobeithio bydd y pump aelod yn dilyn y gweledigaethau yma. Llongyfarchiadau i’r pump am gystadlu – dylem fod yn browd iawn o’u hunain.

Ifan Williams o CFFI Llangadog gaeth yr anrhydedd o fod yn Aelod Hŷn CFFI Sir Gâr am y flwyddyn 2022. Mae Ifan yn 24 mlwydd oed ac yn Gwerthwr Amaethyddol yn Llanybydder.

Swyddi mae Ifan wedi’i ddal ar lefel Clwb – Ysgrifennydd Cofnodion, Ysgrifennydd Y Wasg, Ysgrifennydd Cymdeithasol, Trysorydd, Is-Gadeirydd a Chadeirydd.

Swyddi ar lefel Sir – Aelod Iau y Flwyddyn.

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Ifan wedi cystadlu ar lefel sirol a Chymru mewn chystadleuthau barnu stoc yn Sioe Ffair Aeaf, Eisteddfod, Cwis y Sir a Noson Chwaraeon y Sir.

Uchelgais Ifan tu allan y CFFI yw cwblhau cwrs SQP a fydd yn ei alluogi i ddatblygu o fewn y busnes mae’n ei weithio a fydd yn caniatau iddo allu trafod a gwerthu meddyginiaethau anifeiliaid, gan geisio sicrhau dyfodol iddo yn y sector amaethyddiaeth sydd yn hollol bwysig iddo.

Llongyfarchiadau mawr i’r ddau a phob lwc iddynt ar lefel Cymru sy’n cael ei gynnal ar benwythnos Siarad Cyhoeddus C.Ff.I Cymru ar y 27ain o Fawrth yn Llanelwedd.

Latest News