Gwyl Siarad Cyhoeddus Cymru 2022

Ar ddydd Sul, 27ain o Fawrth 2022, cynhaliwyd diwrnod Siarad Cyhoeddus C.Ff.I Cymru i fyny ar Faes y Sioe, Llanelwedd. Yn ystod y diwrnod, daeth cannoedd o aelodau o bob gwr o Gymru i gystadlu yn y cystadlaethau Siarad Cyhoeddus, ynghyd a’r gystadleuaeth Cais am Swydd, Aelod Iau ac Hŷn y flwyddyn a hefyd dawns codi hwyl.

Siarad Cyhoeddus Saesneg

Cafwyd llwyddiant ysgubol yn yr Adran Saesneg, gyda’r aelodau yn sicrhau mai Sir Gâr oedd y Ffederasiwn Buddugol yn y Bedair Adran Siarad Cyhoeddus Saesneg.

Celyn Richards (Penybont), Trystan Evans (Dyffryn Cothi) a Sam Morgan (Llandeilo) oedd yn cynrychioli’r Sir yn yr Adran Ddarllen. Llongyfarchiadau i’r tîm yma am ddod yn 1af ac i Trystan Evans am ennill y darllenydd gorau.

Yn yr Adran Iau, Morgan Davies (Llanddarog), Lois Davies (Llangadog) a Gwenno Roberts (Llanfynydd) oedd yn cynrychioli’r Sir. Llongyfarchiadau i’r tîm yma hefyd am ddod yn 1af.

Hannah Richards a Daniel O’Callaghan (Penybont), Jac Davies a Heledd Jones (Dyffryn Tywi) oedd y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn yr Adran Ganol. Llongyfarchiadau i’r pedwar am gipio’r 2il wobr gyda Hannah Richards yn ennill y wobr am yr unigolyn gorau.

Yn yr Adran Hŷn, Ceri Davies a Lynwen Mathias (Dyffryn Cothi), Fiona Phillips a Teleri James (Penybont), a Owain Davies (Llanllwni) oedd yn cynrychioli’r Sir. Llongyfarchiadau i’r tim am gipio’r 2il wobr ac i Teleri James am ennill y wobr unigolyn gorau.

Siarad Cyhoeddus Cymraeg

Cafwyd llwyddiant ysgubol yn yr Adran Gymraeg, gyda’r aelodau yn sicrhau mai Sir Gâr a Cheredigion sy’n rhannu’r tarian am y Ffederasiwn Buddugol yn y Bedair Adran Siarad Cyhoeddus Cymraeg.

Mabli Edwards a Beca Curry (Capel-Arthne) a Celyn Richards (Penybont) oedd yn cynrychioli’r Sir yn yr Adran Ddarllen. Llongyfarchiadau iddynt am ddod yn 2il yn yr Adran yma ac i Celyn Richards am gipio’r wobr am y darllenydd gorau.

Yn yr Adran Iau, Lois Davies (Llangadog), Gwenllian Jones (Capel-Arthne) a Sara Jones (Llanfynydd) oedd yn cynrychioli’r Sir. Llongyfarchiadau i’r tîm am gipio’r 2il wobr gyda Gwenllian Jones yn ennill y wobr am yr unigolyn gorau.

Roedd y tîm oedd yn cynrychioli Sir Gâr yn yr Adran Ganol yn fuddugol yn eu hadran nhw gyda Sioned Howells yn cipio’r wobr am yr unigolyn gorau. Llongyfarchiadau i Sioned Howells (Llanllwni), Daniel O’Callaghan a Lleu Pryce (Penybont) a Heledd Jones (Dyffryn Tywi) am eu gwaith ardderchog.

2il oedd canlyniad yr Adran Hŷn. Llongyfarchiadau i Mared Evans (Penybont), Carwen Richards (Dyffryn Cothi) ac Owain Davies (Llanllwni) am gynrychioli’r Sir.

Llongyfarchiadau gwresog i bawb am sicrhau bod Tarian Adran Saesneg a’r Adran Gymraeg yn dod nôl i Sir Gâr.

Aelod Iau ac Hŷn y Flwyddyn

Celyn Richards (Penybont) ac Ifan Williams (Llangadog) oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth Aelod iau ac Hŷn y flwyddyn. Llongyfarchiadau i’r ddau am gynrychioli’r Sir ar lefel Cymru.

Diolch yn fawr iawn i’r holl aelodau am eu gwaith a’i hymdrech yn cynrychioli’r Sir. Hefyd, mae’n rhaid diolch yn fawr iawn i’r hyfforddwyr am eu gwaith i helpu’r aelodau gyda’i chyflwyniadau.

Latest News