Swydd – Trefnydd C.Ff.I Sir Gâr

Disgrifiad Swydd

Mae Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn awyddus i gyflogi Trefnydd i ddarparu rhaglen eang o weithgareddau a datblygu gwaith y ffederasiwn mewn partneriaeth â swyddog gweinyddol, tîm o swyddogion y Sir a’r mudiad yng Nghymru.

Mae angen i’r person yma fod gyda’r gallu i ysbrydoli a chefnogi pobl ifanc a meddu ar sgiliau rhyngbersonol, trefniadaeth a chyfathrebu arbennig. Hefyd mae’n rhaid meddu ar y gallu i weithio yn effeithiol fel rhan o dîm sy’n hyrwyddo gwahanol weithgareddau a phrosiectau o fewn y Sir a thu hwnt.

Mae Sir Gâr yn chwilio am unigolyn deinamig llawn egni i gynnal a datblygu mudiad llwyddiannus  C.Ff.I yn Sir Gâr.

CYFLOG:

Mi fydd y cyflog ar ystod y raddfa cyflog  sydd rhwng £25,419 a £30,000

CEISIADAU:

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swydd hon trwy ddychwelyd CV a llythyr cais yn cynnwys y canlynol:

Dylai’r llythyr cais amlinellu:

Mae croeso i chi ffonio neu ebostio cadeirydd y bwrdd rheoli am sgwrs ac am fwy o wybodaeth sef

Gethin Thomas:-  07773688769 neu e bost:-   gethintthomas@googlemail.com

Dylech ddychwelyd eich cais at:  swyddicffisirgar@gmail.com

DYDDIAD CAU:  29ain o Ebrill 2022

Cynhelir cyfweliadau tua canol mis Mai

Bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd llwyddiannus gael archwiliad manwl gan y Biwro Cofnodion Troseddol gan y bydd y swydd yn ymwneud â gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Latest News