Diwrnod Gwaith Maes C.Ff.I Cymru 2022

Ar ddydd Sadwrn, 23ain o Ebrill cynhaliwyd diwrnod Gwaith Maes C.Ff.I Cymru gyda Ffederasiwn Clwyd yn cynnal y digwyddiad ym Marchnad Da Byw Rhuthin. Ar ôl diwrnod llwyddiannus o gystadlu, daeth Sir Gâr yn ail.

Yng nghystadleuaeth Stocmon Iau y Flwyddyn, Sir Gâr enillodd y gystadleuaeth gyfan. Llongyfarchiadau i Lewis Gibbin, C.Ff.I Hendygwyn ar Daf, Iwan Thomas, C.Ff.I San Ishmael, Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd a Guto Price, C.Ff.I Llangadog am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Llwyddiant arall i’r Sir oedd yng nghystadleuaeth yr Arddangosfa Ciwb lle cipiodd Hefin Jones, Cathrin Jones, Betsan Jones, Nerys Jones a Sara Thomas o C.Ff.I Llanllwni y wobr gyntaf.

Enillodd y tîm ffensio Iau yr ail wobr. Llongyfarchiadau i Carwyn Thomas, Gilbert Roberts a Gwion Jones-Howells o C.Ff.I Penybont.

Yng nghystadleuaeth Stocmon Hŷn y Flwyddyn, Sir Gâr ddaeth yn drydydd yn y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i Nia Thomas, C.Ff.I San Ishmaels, Angharad Thomas, C.Ff.I Dyffryn Tywi, Elin Ludgate, C.Ff.I Llanfynydd a Sion Roberts, C.Ff.I Llangadog am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Llongyfarchiadau hefyd i Iestyn Owen , C.Ff.I Capel-Arthne am ddod yn drydydd yng nghystadleuaeth arwerthu.

Da iawn i Rhys Jones, Rhydian Davies a Sion Davies o C.Ff.I Llanfynydd am gystadlu yn y gystadleuaeth Ffensio Hŷn. Da iawn hefyd i Aled Jones a Dafydd Evans, C.Ff.I Llanllwni a Ieuan Harries, C.Ff.I Llannon am gystadlu yn y gystadleuaeth Sgiliau Peiriannau Fferm ac i Harri Williams a Lloyd Thomas o C.Ff.I Dyffryn Cothi am gystadlu yn y gystadleuaeth Fferm Ffactor Iau.

Llongyfarchiadau i bawb wnaeth gystadlu yn y Diwrnod Gwaith Maes a diolch i’r holl hyfforddwyr ac unrhyw un wnaeth helpu’r aelodau wrth baratoi tuag at y diwrnod.

Latest News