Diwrnod Rali y Sir 2022

Daeth y nosweithiau hir o ymarfer a pharatoi ar gyfer y Rali i ben i aelodau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a chafwyd ddiwrnod arbennig o gystadlu brwd ar Faes y Sioe, Nantyci ar Ddydd Sadwrn, 14eg o Fai 2022. Daeth cannoedd o bobl i gefnogi’r aelodau a chael gweld eu gwaith safonol iawn yng nghystadlaethau megis canu, coginio, paratoi llo a chneifio, ac yn sicr roedd gwaith y beirniaid yn sialens.

Ar ôl yr holl gystadlu a’r beirniadu, fe ddaeth yr amser i anrhydeddu’r Llysgennad a’r Llysgenhades newydd y Ffermwyr Ifanc yn y Sir. Llysgenhades newydd y Sir yw Mared Evans o Glwb Penybont gyda Ioan Harries o Glwb Llannon yn Llysgennad y Sir. Dirprwyon i’r ddau eleni yw Betsan Jones, CFFI Llanllwni, Jasmine Emerick, CFFI Llangadog, Rosie Davies, CFFI Llannon a Cathrin Jones, CFFI Llanllwni. Cafodd Aelod Iau’r Flwyddyn, Celyn Richards, C.Ff.I Penybont ac Aelod Hŷn y Sir, Ifan Williams, CFFI Llangadog eu hanrhydeddu hefyd. Stocmon Iau’r Flwyddyn oedd Lewis Gibbin, CFFI Hendygwyn ar Daf a Stocmon Hŷn y Flwyddyn oedd Nia Thomas, CFFI San Ishmaels. Yn ennill buwch Goffa Aled Howells am brif Stocmon dros y flwyddyn oedd Elan Thomas o Glwb Penybont. Yn olaf, cyflwynwyd llu o wobrau i’r aelodau daeth i’r brig yn ystod y dydd a llongyfarchiadau i bob un ohonynt ar eu llwyddiant a phob lwc i’r aelodau bydd yn cynrychioli’r Sir ar lefel Cymru yn y Sioe Frenhinol ac ar lefel Cenedlaethol.

Ni fyddai’r diwrnod wedi bod yn bosib heb gydweithrediad staff Maes y Sioe na chwaith i stiwardiaid C.Ff.I Llanllwni am eu gwaith diflino cyn ac ar ddiwrnod y Rali, a hefyd i C.Ff.I Llanymddyfri am stiwardio’r ddawns. Mae’n rhaid diolch hefyd i C.Ff.I Capel Iwan am stiwardio’r nosweithiau Barnu Stoc. Diolch iddynt hwy a diolch i’r ffermwyr wnaeth ddarparu lleoliadau a stoc i gynnal y nosweithiau barnu stoc.

Mae’r Mudiad yn ddibynnol iawn ar ewyllys da pobl ac mae hyn yn sicr yn wir am y noddwyr sydd o hyd yn cefnogi’r Mudiad yn Sir Gâr. Diolch yn fawr i Fwydydd Castell Howell am fod yn brif noddwr y Rali unwaith eto eleni, ac i D G Davies Plant Hire, T L Thomas, T Alun Jones, Prostock Vets, Eagle Signs, Y Sied a Hwylusydd Tai Gwledig. Ni fyddai’r Rali wedi bod yn bosib heb eich Cymorth ariannol chi.

Diolch i’r holl Swyddogion y Sir, Llysgenhadon y Sir, scorwyr, Cegin Fach y Wlad, i stiwardiaid y gât ac i bawb arall wnaeth helpu mewn unrhyw fordd. Roedd y Rali’n ddiwrnod llwyddiannus oherwydd eu gwaith caled a chafwyd noson hwylus iawn i ddathlu yn y Ddawns ar Fferm Brynawelon, Llanfynydd gyda Baldande fel adloniant. Diolch yn fawr iawn i Mr a Mrs Ian Thomas am fodloni i gael y ddawns yno ac am baratoi’r sied.

Llongyfarchiadau i C.Ff.I Penybont am ennill yr Adran Iau a’r Adran Hŷn.

Paul & Whites Cup awarded to the highest team in the Senior Welsh Ponies Section B Judging Competition
  Henry Bennett & Elgan Thomas, CFFI San Ishmaels  
Emrys Bowen Cup awarded to the highest placed team in the Junior Welsh Ponies Section B Stockjudging Competition
  Elan Thomas & Olwen Roberts, CFFI Penybont  
Dyffryn Cothi Y.F.C. Silver Challenge Cup for the highest team in the Senior North County Cheviot sheep Stockjudging Competition
  Ifor Jones & Owain Davies, CFFI Llanllwni  
Whitland Y.F.C. Challenge Cup for the highest team in the Junior North County Cheviot Sheep Stockjudging Competition
  Gilbert Roberts & Olwen Roberts, CFFI Penybont  
Llangadog Y.F.C. Challenge Shield for the highest scoring team in the Senior Hereford Cattle Stockjudging
  Elin Ludgate & Rhodri Williams, CFFI Llanfynydd  
Lyn Thomas Challenge Tankard for the highest scoring team in the Junior Hereford Cattle Stockjudging Competition
  Iwan Thomas & Cari Gibbon, CFFI San Ishmaels  
Sliver Cup presented to the highest team in the Senior Fencing Competition at the County Field Day
  CFFI Llanfynydd  
Silver Cup for the highest team in the Junior Fencing Competition at the County Field Day
  CFFI Penybont  
E C Hills Cup for the highest team in the Rally promotional Sign Competition at the County Field Day
  CFFI Capel Iwan  
D. C. Phillips Challenge Cup for the highest team in the Federation Display Competition
  CFFI Penybont  
Paul and Whites Challenge Cup for the highest scoring team in the Junior Generation Game
  Cari Jones & Angharad Daniel, CFFI Llannon  
Llanarthne Y.F.C. Cup awarded to the highest team in the Senior Generation Game
  Rhys Peach & Gwennan Jones, CFFI Dyffryn Tywi  
Eira Talella Memorial Shield for the highest individual in the Floral Art Competition – NFYFC U16
  Sian Thomas-Davies, CFFI Llanymddyfri  
Silver Rose Bowl for the highest scoring individual in the Floral Art Competition – NFYFC U21
  Rhys Griffiths, CFFI Llanddarog  
Mr. & Mrs. Dewi Thomas Silver Rose bowl for the highest scoring individual in the Floral Art Competition – RWAS U21
  Elan Thomas, CFFI Penybont  
Large Silver Bowl for the highest scoring individual in the Floral Art Competition – NFYFC U28
  Elen Bowen, CFFI Capel Iwan  
Mr. Huw Evans Tankard awarded to the highest scoring team in the Senior Woodwork Competition
  Henry Bennett & Dylan Thomas, CFFI San Ishmaels  
Aled Tyreglwys Perpetual Memorial Cup awarded to the highest placed Team in the Junior Woodwork Competition
  Iwan Blakeman & Tomos Roberts, CFFI Llanfynydd  
Lever Cup awarded to the highest team in the Senior Shearing Competition
  Max Welton & Rhodri Davies, CFFI Llangadog  
Silver Cup for the highest scoring individual in the Senior Wool Handling Competition
  Lynwen Mathias, CFFI Dyffryn Cothi  
Silver Cup for the highest scoring individual in the Junior Wool Handling Competition
  Harri Williams, CFFI Dyffryn Cothi  
Stella Jones Silver Tray awarded to the highest Team in the  Crate a Farm/ Place name sign Competition
  Lowri Jones, CFFI Dyffryn Tywi  
Brynaman YFC Cup awarded to the highest placed individual the U28 Craft Competition
  Elin Ludgate, CFFI Llanfynydd  
Mrs. Glenys Walters Silver Challenge Cup awarded to the highest individual in the Juniors On the Spot Skills Challenge Competition
  Haf Davies & Fflur Davies, CFFI Llandeilo  
Morlogws Challenge Cup awarded to the highest team in the RWS Cookery Competition
  Manon Roberts & Mared Roberts, CFFI Llangadog  
Silver Cup for the highest scoring team in the NFYFC Cookery Competition
  Cerys Thomas, Elen Beynon & Hannah Peach, CFFI Dyffryn Tywi  
Kay Gynn vase awarded to the highest team in the Dressing up Competition
  Trystan Evans & Maggie Lewis, CFFI Dyffryn Cothi  
Ashley Davies Pewter Cup for the highest scoring team in the Main Ring Display
  CFFI Llangadog  
Silver Challenge Cup awarded to the highest team in the Tug of War Competition – Mens Section
  CFFI San Cler & CFFI San Ishmaels  
Cwpan Coffa Nia Wyn Thomas awarded to the highest team in the Tug of War Competition – Womens Section
  CFFI Llanfynydd  
Quite Big Pretty for the highest team in the Tug of War Junior Competition
  CFFI San Pedr  
Richards Nythfa Shield for the highest team in the Create and perform a TV advert promoting Welsh produce
  CFFI Penybont  
ACT LTD Challenge trophy for the Pitch an agricultural item for alternative use
  Angharad Thomas, CFFI Dyffryn Tywi  
Tankard for the highest team in the Senior Singing Group Competition
  CFFI Penybont  
British Oil & Cake Mills Tankard for highest induvidual in Senior Singing Solo Competition
  Hannah Richards, CFFI Penybont  
Trefechan Shield awarded to the highest scoring team in the Junior Singing Group Competition
  CFFI Capel Iwan  
Carmarthenshire Accredited Poultry Breeders Bowl for highest individual in Junior Singing Solo Competition
  Fflur Davies, CFFI Llandeilo  
Heddlu Dyfed Powys Silver Cup awarded to the highest placed team in the Senior On the Spot skills Challenge
  Gwennan Jones & Lowri Jones, CFFI Dyffryn Tywi  
Deosan Cup awarded to the highest scoring team in the Junior Dancing Competition
  CFFI Llanymddyfri  
Pewter Cup awarded to the highest scoring team in Senior Dancing Competition
  CFFI Penybont  
Huw Evans Auctioneer’s Challenge cup for the Highest team in the Halter Making Competition
  Elin Ludgate, CFFI Llanfynydd  
Carmarthen Federation of Y.F.C. Farming and Wildlife Award Cup awarded to the highest team in the Capable Campers
  Cari Davies, Lisa Gibbard & Haf Dafydd, CFFI San Ishmaels  
Silver Cup awarded to the highest placed individual in the Junior Prepare a Beef Calf Competition
  Gwion Jones-Howells, CFFI Penybont  
Silver Cup awarded to the highest individual in the Senior Prepare a Dairy Calf Competition
  Iwan Thomas, CFFI San Ishmaels  
A C Bryer silver cup for the highest scoring individual in the Junior Prepare a Dairy Calf Competition
  William Richards, CFFI Llanddarog  
Old Ladies TOW silver cup to the best team in tiling a Wal.
  Sara Brown & Megan Stevens, CFFI Cynwyl Elfed  
Richard Werrett Memorial Cup to highest scoring team in the Scrapbook Competition
  CFFI Llanelli

OVERALL AWARDS

Phillip Davies & Gareth Davies Memorial Cup awarded to the highest individual in the Senior Field Day Stockman of the Year Competition

Nia Thomas, CFFI San Ishamels

Vale of Towy trophy awarded to the highest individual in the Junior Field Day Stockman of the Year Competition.

Lewis Gibbin, CFFI Hendygwyn ar Daf

Buwch goffa Aled Howells am Prif Stocman y flwyddyn

Elan Thomas, CFFI Penybont

Silcox Challenge Cup for the Runners Up in the Senior Section.

CFFI Llangadog

Carmarthenshire Farmers Co-op Society Challenge Shield awarded to the Club

gaining the highest number of points in the Senior Section.

CFFI Penybont

Spillers Challenge Shield for the Runners Up in the Junior Section.

CFFI Capel Iwan

N.F.U. County Challenge Shield awarded to the Club gaining the highest number of points in the Junior Section.

CFFI Penybont

Latest News