Chwaraeon y Sir 2022

Cynhaliwyd Noson Chwaraeon y Sir yn ddiweddar ar Gyfleusterau Chwaraeon Tregib, Llandeilo ac yn Clwb Rygbi Nantgaredig. Bu cystadlu brwd yn ystod y ddwy noson rhwng aelodau’r Sir wrth iddynt chwarae gemau Hoci, Dodgeball, Frisbee, Rygbi Cyffwrdd a Rygbi 7-bob ochr.

Yn yr Hoci i Ferched gwelwyd 2 tîm yn cystadlu. Ar ôl sawl gem gwelwyd tîm C.Ff.I Llanllwni a C.Ff.I Penybont yn dod i’r brig. Gwelwyd gemau cyffroes draw ar y cae Frisbee hefyd ble roedd 5 tîm yn brwydro yn erbyn eu gilydd yn y gystadleuaeth. Ar ddiwedd y cystadlu, C.Ff.I Llangadog daeth i’r brig gyda 11 pwynt.

Y gystadleuaeth dodgeball cymerodd le yn y Neuadd Chwaraeon gyda 4 tîm yn cystadlu. Ar ôl gemau cryf, C.Ff.I Llanllwni cipioddy wobr 1af.

Braf oedd gweld Aelodau iau y Sir yn cystadlu yng nghystadleuaeth Rygbi ‘Touch’ Cymysg, gyda C.Ff.I Llannon a C.Ff.I Llanymddyfri yn cystadlu. Fe wnaeth C.Ff.I Llannon a C.Ff.I Llanymddyfri ddod yn gydradd 1af.  

Braf oedd gweld nifer o aelodau yn cystadlu yng nghystadlaethau Athletau’r Sir am y tro cyntaf. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd ran. Braf oedd gweld cae Ysgol Bro Teifi yn llawn gydag aelodau Sir Gaerfyrddin.

Roedd y canlyniadau fel a ganlyn:

Campau Trac:

100m

1af – Ffion Davies, CFFI Capel Iwan

2il – Phoebe Smith, CFFI Capel Iwan

3ydd – Georgina Smith, CFFI Capel Iwan

1af – Sophia Reid-Thomas, CFFI Penybont

2il – Jessica Jones, CFFI Dyffryn Cothi

3ydd – Alaw Jones, CFFI Llanllwni

1af – Eunice Jones, CFFI San Ishmael

2il – Luned Jones, CFFI Llanllwni

3ydd – Bethan Evans, CFFI San Ishmael

1af – Tudur George, CFFI Llanllwni

2il – Llewelyn Owen, CFFI San Ishmael

3ydd – Ryan Jones, CFFI Dyffryn Cothi

1af – Alex Lewis, CFFI Dyffryn Cothi

2il – Abner Evans, CFFI Llangadog

3ydd – Hywel Jones, CFFI Dyffryn Cothi

1af – Steffan Howells, CFFI San Ishmael

2il – Tomos Jones, CFFI Llanllwni

1af – Elgan Thomas, CFFI San Ishmael

2il – Iestyn Howells, CFFI San Ishmael

800m

1af – Alaw Jones, CFFI Llanllwni

1af – Luned Jones, CFFI Llanllwni

2il – Elen Bowen, CFFI Capel Iwan

3ydd – Rose Charnley, CFFI San Ishmael

1af – Jac Jones, CFFI San Pedr

2il – Ryan Jones, CFFI Dyffryn Cothi

3ydd – Rhydian Edwards, CFFI San Pedr

1af – Gwion Evans, CFFI Llanllwni

1af – Aled Thomas, CFFI Llangadog

1af – Elgan Thomas, CFFI San Ishmael

2il – Dan Jones, CFFI Llanllwni

Ras Gyfnewid

1af – CFFI Penybont

2il – CFFI Llangadog

1af – CFFI San Ishmael

2il – CFFI Llanllwni

1af – CFFI Llanllwni

2il – CFFI Dyffryn Cothi

1af – CFFI Dyffryn Cothi

1af – CFFI San Ishmael

2il – CFFI Llanllwni

Campau Maes:

Disgen

1af – Marie Hughes, CFFI Penybont

1af – Elan Thomas, CFFI Penybont

2il – Nia Davies, CFFI Llanllwni

3ydd – Cerys Nicholas Jones, CFFI Penybont

1af – Tomos Green, CFFI Dyffryn Cothi

2il – Llyr Dunn, CFFI Llanllwni

3ydd – Ryan Ashley, CFFI Dyffryn Cothi

1af – Hywel Jones, CFFI Dyffryn Cothi

2il – Gwion Evans, CFFI Llanllwni

1af – Hefin Jones, CFFI Llanllwni

2il – Edryd James, CFFI Capel Iwan

Taflu Pwysau

1af – Erin Jones, CFFI Llangadog

2il – Lily Evans, CFFI Capel Iwan

3ydd – Marie Hughes, CFFI Penybont

1af – Elan Thomas, CFFI Penybont

2il – Nia Davies, CFFI Llanllwni

3ydd – Cerys Nicholas Jones, CFFI Penybont

1af – Mared Evans, CFFI Penybont

2il – Lora Phillips, CFFI San Ishmael

1af – Hywel Jones, CFFI Dyffryn Cothi

2il – Iestyn Thomas, CFFI Llanllwni

3ydd – Gwion Evans, CFFI Llanllwni

1af – Carwyn Jones, CFFI Penybont

2iiii – Jac Jones, CFFI Llanllwni

Naid Hir

1af – Rhiannydd Davies, CFFI Llandeilo

1af – Jessica Jones, CFFI Dyffryn Cothi

1af – Catrin Price, CFFI Llangadog

1af – Lora Phillips, CFFI San Ishmael

1af – Harri Gibbon, CFFI San Ishmael

2il – Dion Jones, CFFI Penybont

3ydd – Jac Jones, CFFI San Pedr

1af – Gwion Evans, CFFI Llanllwni

1af – Tomos Jones, CFFI Llanllwni

1af – Dan Jones, CFFI Llanllwni

2il – Iestyn Howells, CFFI San Ishmael

Naid Uchel

1af – Mari-Glyn Jones, CFFI Capel Iwan

1af – Carwen Richards, CFFI Dyffryn Cothi

1af – Harri Gibbon, CFFI San Ishmael

2il – Llyr Dunn, CFFI Llanllwni

3ydd – Tomos Green, CFFI Dyffryn Cothi

1af – Gwion Evans, CFFI Llanllwni

1af – Sion Davies, CFFI Capel Iwan

1af – Elgan Thomas, CFFI San Ishmael

2il – Dan Jones, CFFI Llanllwni

3ydd – Carwyn Jones, CFFI Penybont

Pob lwc i’r aelodau i gyd fydd yn cystadlu yn y cystadlaethau uchod ac yn cynrychioli’r Sir yn Niwrnod Chwaraeon Cymru ar y 19fed o Fehefin yn Aberhonddu.

Ar yr un noson a’r rygbi ‘Touch’ Cymysg cynhaliwyd gemau Rygbi 7 Bob Ochr i Fechgyn ar gaeau chwarae Clwb Rygbi Nantgaredig.

Yn y gystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr i Ddynion, roedd 5 tim yn cystadlu – C.Ff.I Llanfynydd, tîm cymysg C.Ff.I Llangadog a C.Ff.I Llannon, tîm cymysg C.Ff.I San Ishmael, C.Ff.I Llanddarog a C.Ff.I Llanelli, tîm cymysg C.Ff.I Capel Iwan a C.Ff.I Llanllwni a tîm cymysg C.Ff.I San Pedr a C.Ff.I Penybont. Ar ddiwedd y noson, tîm cymysg C.Ff.I San Pedr a C.Ff.I penybontoedd yn fuddugol, heb golli dim un gêm. Pob lwc i’r aelodau a fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth Rygbi 7 Bob Ochr yn y Sioe Frenhinol.

Llongyfarchiadau a diolch i bob aelod am gystadlu ac am gynrychioli eich clybiau. Hoffwn ddiolch i’r swyddogion a’r dyfarnwyr i gyd am gadw trefn ar y ddwy noson ac hefyd i Gyfleusterau Chwaraeon Tregib a Chlwb Rygbi Nantgaredig am adael i ni ddefnyddio’r cyfleusterau.

Latest News