Chwaraeon C.Ff.I Cymru 2022

Cynhaliwyd Diwrnod Chwaraeon C.Ff.I Cymru yn Aberhonddu ar y 19eg o Fehefin gyda nifer helaeth o aelodau yn cynrychioli’r Sir.

Cafwyd llwyddiant yn yr Dodgeball i Ddynion gyda thîm y Sir yn ennill y gystadleuaeth. Llongyfarchiadau i Hefin Jones, Alwyn Evans, Ieuan Rees a Dan Jones o C.Ff.I Llanllwni; Chris Ludgate o C.Ff.I Capel Iwan; Aled Thomas a Ifan Williams o C.Ff.I Llangadog; Aaron Evans a Sion Davies o C.Ff.I Llannon.

Cafwyd llwyddiant hefyd yn y gystadleuaeth Rygbi ‘Touch’ Cymysg gyda thîm Sir Gâr yn dod yn ail gyda Tomos Price, Abigail Phillips, Ffion Morgan a Bethan Price o C.Ff.I Llanymddyfri; Rhydian Davies, Megan Hughes, Greg Evans, Manon Owens, Joseph Hier o C.Ff.I Llannon a Gwion Evans o C.Ff.I Llanllwni yn chwarae. Llongyfarchiadau iddynt.

Yn y gystadleuaeth Hoci i ferched gwelwyd Sir Gâr yn cipio’r 4ydd safle. Llongyfarchiadau i Elan Thomas o C.Ff.I Penybont; Cathrin Jones, Betsan Jones, Luned Jones, Catrin Evans a Nia Davies o C.Ff.I Llanllwni; Anna-Helena Cnuddle, Chloe Hier a Jessica Hier o C.Ff.I Llannon.

Llwyddiant arall ar y diwrnod oedd yn y gystadleuaeth Frisbee lle cipiodd Sir Gâr y 4ydd wobr. Llongyfarchiadau i aelodau C.Ff.I Llangadog sef Guto Price, Sion Jones, Osian Jones, Erin Jones, Gruff Jones a Sara Price.

Llongyfarchiadau i bawb a fu’n cystadlu yng nghystadleuthau’r athletau. Canlyniadau arbennig ym mhob maes:

Naid Hir

Bechgyn 14 neu iau – 3ydd, Harri Gibbon, C.Ff.I San Ishmael

Bechgyn 21 neu iau – 2il, Tomos Jones, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 28 neu iau – 2il, Dan Jones, C.Ff.I Llanllwni

Merched 14 neu iau – 1af, Olwen Roberts, C.Ff.I Penybont

Merched 16 neu iau – 2il, Jessica Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Merched 21 neu iau – 4ydd, Alaw Jones, C.Ff.I Llanllwni

Merched 28 neu iau – 3ydd, Lora Phillips, C.Ff.I San Ishmael

Naid Uchel

Bechgyn 14 neu iau – 1af, Harri Gibbon, C.Ff.I San Ishmael

Bechgyn 21 neu iau – 3ydd, Llyr Dunn, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 28 neu iau – 1af, Elgan Thomas, C.Ff.I San Ishmael

Merched 28 neu iau – 3ydd, Carwen Richards, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Taflu Pwysau

Bechgyn 21 neu iau – 4ydd, Gwion Evans, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 28 neu iau – 2il, Carwyn Jones, C.Ff.I Penybont

Merched 14 neu iau – 1af, Erin Jones, C.Ff.I Llangadog

Merched 16 neu iau – 3ydd, Lily Evans, C.Ff.I Capel Iwan

Merched 21 neu iau – 2il, Elan Thomas, C.Ff.I Penybont

Merched 28 neu iau – 2il, Mared Evans, C.Ff.I Penybont

Disgen

Bechgyn 14 neu iau – 1af, Tomos Green, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Bechgyn 16 neu iau – 3ydd, Hywel Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Bechgyn 21 neu Iau – 2il, Gwion Evans, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 28 neu iau – 2il, Hefin Jones, C.Ff.I Llanllwni

Merched 14 neu iau – 1af, Marie Hughes, C.Ff.I Penybont

Merched 21 neu iau – 3ydd, Cerys Nicholas Jones, C.Ff.I Penybont

Merched 28 neu iau – 2il, Nia Davies, C.Ff.I Llanllwni

100m

Bechgyn 14 neu iau – 1af, Tudur George, C.Ff.I Llanllwni

Bechgyn 16 neu iau – 3ydd, Alex Lewis, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Bechgyn 21 neu iau – 4ydd, Steffan Howells, C.Ff.I San Ishmael

Bechgyn 28 neu iau – 3ydd, Elgan Thomas, C.Ff.I San Ishamel

Merched 14 neu iau – 3ydd, Erin Jones, C.Ff.I Llangadog

Merched 16 neu iau – 1af, Sophia Reid-Thomas, C.Ff.I Penybont

Merched 21 neu iau – 1af, Jessica Jones, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Merched 28 neu iau – 3ydd, Eunice Jones, C.Ff.I San Ishmael

800m

Bechgyn 14 neu iau – 3ydd, Jack Jones, C.Ff.I San Pedr

Bechgyn 16 neu iau – 2il, Tomos Green, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Bechgyn 28 neu iau – 1af, Elgan Thomas, C.Ff.I San Ishmael

Merched 16 neu iau – 1af, Alaw Jones, C.Ff.I Llanllwni

Merched 21 neu iau – 1af, Sara Price, C.Ff.I Llangadog

Merched 28 neu iau – 2il, Luned Jones, C.Ff.I Llanllwni

Ras Gyfnewid

Bechgyn 14 neu iau – 2il

Bechgyn 16 neu iau – 3ydd

Bechgyn 28 neu iau – 2il

Merched 16 neu iau – 2il

Merched 21 neu iau – 1af

Merched 28 neu iau – 3ydd

Latest News