Noson Barnu Ŵyn Cigyddion, Paratoi Oen a Thorri Cyw Iâr

Cynhaliwyd tair cystadleuaeth dros y trydiau diwethaf. Hyfforddiant a cystadleuaeth Barnu Ŵyn Cigyddion cynhaliwyd gyntaf ar y 5fed o Hydref 2022 yn Mart Llandeilo. Hyfryd oedd gweld y mart yn llawn aelodau profiadol a rhai oedd yn cymryd rhan am y tro gyntaf. Hoffwn longyfarch Megan Phillips o C.Ff.I Llanfynydd am gipio’r wobr gyntaf yn adran 28 oed neu iau; Sion Roberts o C.Ff.I Llangadog am gipio’r wobr gyntaf yn adran 21 oed neu iau; Carys Morgan o C.Ff.I Llanfynydd am gipio’r wobr gyntaf yn adran 18 oed neu iau, ac i Izzy Williams o C.Ff.I San Pedr am gipio’r wobr gyntaf yn adran 16 oed neu iau.

Ar y 6ed o Hydref 2022, dychwelwyd i Mart Llandeilo am gystadleuaeth Paratoi Oen. Roedd hi’n hyfryd gweld gwynebau newydd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, a llongyfarchiadau i Gilbert Roberts o C.Ff.I Penybont am gipio’r wobr gyntaf unwaith eto eleni.

Y trydydd noson oedd chystadleuaeth torri cyw iâr yn ddarnau a gynhaliwyd ar y 7ed o Hydref 2022. Y tro yma cynhaliwyd yn Neuadd Salem, Llandeilo. Mor Hyfryd oedd gweld y neuadd yn llawn unwaith eto gyda llawer o gwynebau newydd yn ceisio am y tro cyntaf eleni. Hoffwn llongyfarch Jac Davies o C.Ff.I Dyffryn Tywi am gipio’r wobr gyntaf.

Roedd gwaith caled iawn o flaen ein beirniaid. Mae ein diolch yn mynd iddynt hwy i gyd am eu gwasanaeth dros y tridiau diwethaf. Diolch i Meinir Green am feirniadu’r gystadleuaeth paratoi oen; Geraint Rees ac Alun Richards am feirniadu’r gystadleuaeth barnu ŵyn cigyddion iau ac hŷn; Owen Davies am roi hyfforddiant barnu ŵyn cigyddion i’r holl aelodau cyn iddynt gychwyn ar y cystadlu; ac i Huw Davies am hyfforddi a beirniadu’r gystadleuaeth torri cyw iâr yn ddarnau.

Llongyfarchiadau a diolch enfawr i’r holl aelodau am eu hymdrech ac ymroddiad dros y trydiau diwethaf.

Hoffwn dymuno pob lwc i bawb fydd yn cynrychioli’r Sir yn Sioe Fair Aeaf yn Llanelwedd ddiwedd Mis Tachwedd.

Latest News