Barnu Ŵyn ar y Bachyn 2022

Noson llwyddiannus yn Dunbia, Llanybydder ar y 9fed o Dachwedd 2022 yn barnu ŵyn ar y bachyn. Diolch yn fawr i Staff Dunbia am ddarparu’r carcas ac am y lleoliad addas. Diolch yn fawr i’r beirniaid Gail Jenkins am feirniadu’r Adran hŷn; ac i Llyr James am feirniadu’r Adran Iau. Llondgyfarchiadau i Ifan Williams o C.Ff.I Llangadog am gipio’r wobr cyntaf y adran 28 neu iau; Sara Brown o C.Ff.I Cynwyl Elfed am gipio’r wobr cyntaf y adran 21 neu iau; Carys Evans o C.Ff.I Capel Iwan am gipio’r wobr cyntaf y adran 18 neu iau a Rhianydd Davies o C.Ff.I Llandeilo am gipio’r wobr cyntaf y adran 16 neu iau.

Hoffwn ddymuno pob lwc I’r pedwar sy’n cynrychioli’r Sir yn y Sioe Fair Aeaf yn Llanelwedd ar ddiwedd Mis Tachwedd.

Latest News