Eisteddfod CFfI Cymru 2022

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol C.Ff.I Cymru yn Ysgol Bro Gwaun, Abergwaun ar Ddydd Sadwrn 19eg o Dachwedd, wedi ei westeio gan C.Ff.I Sir Benfro.

Bu’r holl aelodau yn cystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis canu, llefaru, dawnsio, ac eitemau ysgafn. Cafwyd hefyd cystadlaethau’r gwaith cartref hefyd eu beirniadu cyn y diwrnod. Roedd Seremoni’r Gadair a’r Goron hefyd yn ystod y diwrnod.

C.Ff.I Ceredigion oedd y Ffederasiwn buddugol ar ddiwedd y dydd yn cipio Tarian Mansel Charles, gyda C.Ff.I Eryri yn ail a C.Ff.I Sir Gâr yn drydydd. Llongyfarchiadau a diolch o waelod calon i bob aelod aeth i Abergwaun i gynrychioli’r Sir.

Dyma ganlyniadau’r Sir (3 uchaf):

Adran Llwyfan: 1af

1af – Dawns Greadigol, CFfI Llannon

1af – Parti Deulais, CFfI Penybont

1af – Triawd Doniol, CFfI Penybont

1af – Côr Cymysg, CFfI Penybont

2il – Meimio I Gerddoriaeth, CFfI Capel Iwan

2il – Llefaru 28 neu iau – Sioned Howells, CFfI Llanllwni

2il – Cyflwyniad Dramatig, CFfI Penybont

3ydd – Unawd Offerynnol – Danie O’Callaghan, CFfI Penybont

3ydd – Llefaru 16 neu iau – Trystan Evans, CFfI Dyffryn Cothi

3ydd – Canu Emyn – Elen Bowen, CFfI Capel Iwan

3ydd – Deuawd, CFfI Penybont

Adran Gwaith Cartref:
2il – Cerdd – Carwen Richards, CFfI Dyffryn Cothi

2il – Cystadleuaeth I aelodau 16 neu iau – Celyn Richards, CFfI Penybont

2il – Ffotograffiaeth – Ifan Davies, CFfI Dyffryn Cothi

Latest News