Ffair Aeaf 2022

Teithiodd aelodau Ffermwyr Ifanc o bob cwr o Gymru i Ffair Aeaf Brenhinol Cymru i gystadlu mewn amryw o gystadlaethau megis Addurno Cacen Boncyff Siocled, Addurno Torch Nadolig, Cystadleuaeth CYWAIN, Fideo i hyrwyddo’r Ffair Aeaf 2022, Barnu Wŷn ar y Bachyn, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr yn ddarnau, Barnu Ŵyn Cigyddion a Barnu Gwartheg Cigyddion.  Cafwyd cystadlu brwd dros y deuddydd, gyda safon uchel iawn yn cael ei ddangos.

Roedd Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Sir Gâr yn cystadlu yn y cystadlaethau canlynol: Barnu Wŷn ar y Bachyn, Paratoi Oen, Torri Cyw Iâr yn ddarnau, Barnu Ŵyn Cigyddion a Barnu Gwartheg Cigyddion, Addurno Torch Nadolig ac Addurno Cacen Boncyff Siocled a bu llwyddiant i nifer o’r aelodau. Erbyn diwedd y deuddydd roedd C.Ff.I Sir Gâr yn saithfed dros yr holl gystadlaethau. Llongyfarchiadau i bob aelod cynrychiolodd y Sir yn y cystadlaethau uchod, a diolch yn fawr i’r holl hyfforddwyr am eich gwaith diflino yn paratoi’r aelodau.

Dyma’r canlyniadau:

Barnu Ŵyn ar y Bachyn: Ifan Williams, C.Ff.I Llangadog, Sara Brown, C.Ff.I Cynwyl Elfed, Carys Evans, C.Ff.I Capel Iwan a Rhiannydd Davies, C.Ff.I Llandeilo oedd y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau i Ifan Williams am gipio’r wobr 1af yn adran 28 neu iau ac i Carys Evans am ennill y 3ydd wobr yn adran 18 neu iau. Llongyfarchiadau i’r pedwar am sicrhau’r 2il safle fel tîm yn y gystadleuaeth.

Barnu Gwartheg Cigyddion: Y pedwar oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma oedd Aaron Hughes, C.Ff.I Llangadog, Nia Thomas, C.Ff.I San Ishmael, Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd a Abner Evans, C.Ff.I Llangadog. Llongyfarchiadau i Abner Evans am ennill y wobr 1af yn adran 16 neu iau.

Barnu Ŵyn Cigyddion: Megan Phillips, C.Ff.I Llanfynydd, Sion Roberts, C.Ff.I Llangadog, Carys Morgan, C.Ff.I Llanfynydd a Izzy Williams, C.Ff.I San Pedr oedd cynrychiolwyr y Sir yn y gystadleuaeth yma. Llongyfarchiadau a diolch I’r pedwar am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Paratoi Oen: Gilbert Roberts o C.Ff.I Penybont oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddo am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Torri Cyw Iâr yn ddarnau: Llongyfarchiadau mawr i Jac Davies o C.Ff.I Dyffryn Tywi, a oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddo am gynrychioli’r Sir.

Addurno Cacen Boncyff Siocled: Celyn Richards o C.Ff.I Penybont oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddi am gynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth.

Addurno Torch Nadolig: Llongyfarchiadau mawr i Mared Evans o C.Ff.I Penybont, a oedd yn cynrychioli’r Sir yn y gystadleuaeth yma. Diolch yn fawr iawn iddi am gynrychioli’r Sir.

Llongyfarchiadau i’r aelodau i gyd ar eu llwyddiant ac am eu hymdrechion dros y deuddydd.

Latest News