Siarad Cyhoeddus Saesneg 2022

Ar Ddydd Sadwrn 26ain o Dachwedd cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Saesneg C.Ff.I Sir Gaerfyrddin yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Cystadlodd yr aelodau yn y gystadleuaeth Darllen (Dan 14), Siarad Cyhoeddus Iau (Dan 16), Cystadleuaeth Taclor Twyllwr (Dan 21) a chystadleuaeth Seiat Holi (Dan 28).

Diolch i Ysgol Gynradd Nantgaredig am gael defnyddio’r Ysgol; i’r stiwardiaid am rhediad esmwyth o’r holl gystadlaethau, ac i’r hyfforddwyr a roddodd o’u hamser i helpu a hyfforddi ein haelodau. Diolch yn fawr hefyd i’r pedwar beirniad; Colette Evans (Darllen), Hannah Parr (Iau), Dan Downes (Taclor Twyllwr) a Sara Jenkins (Seiat Holi).

Dyma canlyniadau’r diwrnod:

Adran Darllen dan 14:

Enillwyr Tarian Her Ardal y De: CFfI Penybont – Celyn Richards, Luisa Reid-Thomas a Tomos Morgans

Cwpan Howard a Margaret Roberts wedi’i gyflwyno i’r unigolyn gorau yn yr Adran Ddarllen: Gruffydd Evans, CFfI Capel-Arthne

Adran Iau dan 16:

Enillwyr Tarian Her Tegwyn Lloyd: Tîm Swyddfa 1 – Fflur Richards (CFfI San Ishmael), Iwan Bryer (CFfI Capel-Arthne) a Gwenllian Jones (CFfI Capel-Arthne)

Enillydd Cwpan Ronnie Ll. Roberts am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Iau: Celyn Richards, CFfI Penybont

Seiat Holi dan 21:

Enillwyr Stand Gacennau Mary Kay Davies: CFfI Llanllwni – Siriol Howells, Alaw Jones a Erin Davies

Enillydd Tarian Nantybwla am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Ganol: Jac Davies, CFfI Dyffryn Tywi

Siarad ar ôl Cinio dan 28:

Enillwyr Tarian her y diweddar Col. Sir Grismond Phillips: CFfI Dyffryn Cothi

Tarian Elonwy & Gareth Phillips am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Hyn: Owain Davies, CFfI Llanllwni

Latest News