Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2023

Ar Ddydd Sadwrn 28ain o Ionawr cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus Cymraeg C.Ff.I Sir Gaerfyrddin yn Ysgol Gynradd Nantgaredig. Cystadlodd yr aelodau yn y gystadleuaeth Darllen (Dan 14), Siarad Cyhoeddus Iau (Dan 16), Cystadleuaeth Seiat Holi (Dan 21) a chystadleuaeth Dadl (Dan 28).

Diolch i Ysgol Gynradd Nantgaredig am gael defnyddio’r Ysgol; i’r stiwardiaid am rhediad esmwyth o’r holl gystadlaethau, i noddwyr y dydd Wynnstay a John a Hazel James, Fferm Tyllwyd; ac I’r hyfforddwyr a roddodd eu hamser i helpu a hyfforddi ein haelodau. Diolch yn fawr hefyd i’r pedwar beirniad; Manon Richards (Darllen), Enfys Evans (Iau), Mr Sion Jenkins (Canol) a Mr Cefin Campbell (Hŷn).

Dyma canlyniadau’r diwrnod:

Adran Darllen dan 14:

Enillwyr Tarian Her Ardal y De: C.Ff.I Penybont – Celyn Richards, Tomos Morgans a Gwenan Morris.

Cwpan Howard a Margaret Roberts wedi’i gyflwyno i’r unigolyn gorau yn yr Adran Ddarllen: Celyn Richards, C.Ff.I Penybont.

Adran Iau dan 16:

Enillwyr Tarian Her Tegwyn Lloyd: Tîm Swyddfa – Iwan Bryer, Gwenllian Jones a Trystan Evans

Enillydd Cwpan Ronnie Ll. Roberts am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Iau: Iwan Bryer, C.Ff.I Capel-Arthne

Seiat Holi dan 21:

Enillwyr Stand Gacennau Mary Kay Davies: Tîm Swyddfa 1 – Sion Roberts, Aled Thomas, Lois Davies a Gwenno Roberts

Enillydd Tarian Nantybwla am y perfformiad unigol gorau yn yr Adran Ganol: Gwenno Roberts, C.Ff.I Llanfynydd

Dadl dan 28:

Enillwyr Tarian her y diweddar Col. Sir Grismond Phillips: C.Ff.I Dyffryn Cothi – Carwen Richards, Sulwen Richards a Lynwen Mathias.

Tarian Elonwy & Gareth Phillips am y perfformiad unigol gorau yn yr adran Hyn: Elen Jones, C.Ff.I Penybont

Latest News