Hanner Awr Adloniant 2023

Cynhaliwyd cystadleuaeth Adloniant Cymraeg a Saesneg C.Ff.I Sir Gâr yn Neuadd y Gwendraeth yn ddiweddar. Bu dwy noson o gystadlu brwd gydag dau Clwb yn cystadlu yn yr Adloniant Saesneg a pump Clwb yn yr Adloniant Cymraeg.

C.Ff.I Llanymddyfri aeth a’r cwpan yn yr adran Saesneg gyda’i perfformiad o “Under Pressure”. Yn yr Adran Gymraeg, C.Ff.I Dyffryn Cothi daeth i’r brig gyda’i perfformiad o “Dyffryn Cothi ar Daith”, gyda C.Ff.I Llangadog yn ail, a C.Ff.I Capel Iwan yn drydydd. Llongyfarchiadau mawr i’r holl Glybiau am berfformiadau gwych.

Fe aeth y gwobrau am yr unigolion gorau yn yr Adran Gymraeg a’r Saesneg i’r canlynol:

Perfformiwr gorau 18 oed neu’n iau:              Abner Evans, C.Ff.I Llangadog

Perfformwraig orau 18 oed neu’n iau:           Mari Bennett, C.Ff.I Llanymddyfri

Perfformiwr gorau 28 oed neu’n iau:              Deian Thomas, C.Ff.I Dyffryn Cothi

Perfformwraig orau 26 oed neu’n iau:           Menna Davies, C.Ff.I Llanymddyfri

Cynhyrchydd Gorau:                                        Catherine Hughes, C.Ff.I Llanymddyfri

Fe fydd C.Ff.I Llanymddyfri a Dyffryn Cothi yn cynrychioli Sir Gâr yn rownd derfynol y gystadleuaeth Adloniant ar lefel CFfI Cymru yn Pontio, Bangor. Pob lwc iddynt.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’n beirniaid sef Mr a Mrs Geriant Lloyd am eu gwaith yn ystod y ddwy noson. Diolch hefyd i bawb fuodd yn cynorthwyo yn ystod yr wythnos a diolch arbennig i Dafydd Lloyd George a Nia Thomas a fu’n gweithio’n ddiwyd wrth y golau a’r sain. Diolch arbennig hefyd i’r holl a fuodd yn helpu gyda’r parcio, yn y drws, gwerthu raffl ac I Swyddogion a Llysgenhadon am fod yng ngofal y siop yn ogystal â chyflwyno’r dair noson.

Ni fyddai’r wythnos wedi bod yn bosib heb ein noddwyr sef Cyngor Sir Gaerfyrddin ac Shufflebottom.

Latest News