Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru 2023

Ar ddydd Sadwrn y 15fed o Ebrill cynhaliwyd Dirwnod Gwaith Maes CFfI Cymru gyda Ffederasiwn Ceredigion yn cynnal y digwyddiad yn Trawsgoed, Ceredigion. Ar ôl diwrnod llwyddiannus o gystadlu, daeth Sir Gâr yn 3ydd. 

Uchafbwyntiau Sir Gar:

STOCMON HŶN Y FLWYDDYN – Luned Jones, Elgan Rhys Thomas, Aaron Hughes a Ifan Williams: 2il

STOCMON Y FLWYDDYN IAU – Carys Morgan, Ruben Davies, Manon Elin Roberts a Lewis Gibbin: 1af

SGILIAU PEIRIANNAU FFERM – Dafydd Evans, Ieuan Harries, Aled Jones a Sioned Howells: 3ydd

GWAITH METEL WEDI’U AILGYLCHU – Lowri Elen Jones: 1af

Llongyfarchiadau mawr i bawb wnaeth cynrychioli’r Sir ar y ddiwrnod, a diolch yn fawr i’r hyfforddwyr, rhieni a pawb wnaeth helpu’r aelodau paratoi am y ddiwrnod.

Mae copi o’r canlyniadau llawn i gael yn y linc isod:

GENFDAY-23.pdf (yfc.wales)

Latest News