Swyddogion

Mared Williams

Cadeirydd y Sir

Arwyn Davies

Llywydd y Sir

Dylan Bowen

Cadeirydd Pwyllgor Gweithgareddau

Jean Lewis

Llywydd Etholedig

Iestyn Owen

Cadeirydd Pwyllgor Cyllid

Tom Dufty

Cadeirydd Fforwm Amaeth

Menna Thomas

Cadeirydd Fforwm Ieuenctid

Angela Isaac

Trysorydd

Carys Thomas

Is-gadeirydd y Sir

Cylchlythyr

Cofnodwch eich cyfeiriad e-bost er mwyn derbyn ein cylchlythyron. Dylai’r cylchlythyron ond cael eu hanfon i aelodau, rhieni ac arweinyddion Clwb.

Lluniau diweddaraf

There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Gweld y cyfan