San Pedr

Dydd Llun – Pafiliwn Cwins Caerfyrddin, Abergwili  – 7.30yh

Hendygwyn ar Daf

Dydd Llun – Neuadd Hendygwyn – 7.30yh

San Ishmael

Dydd Mawrth – Neuadd Llandyfaelog – 8yh

San Cler

Dydd Gwener – Ysgoldu Bethlehem, Pwll Trap – 8yh

Penybont

Dydd Llun – Canolfan Gymunedol Penybont – 7.30yh

Llanwinio

Dydd Iau – Neuadd Llanwinio – 7.30yh

Llannon

Dydd Mawrth – Ysgol Gynradd Llannon – 7:45yh

Llanllwni

Dydd Mawrth – Neuadd yr Eglwys, Maes y Crugiau – 8yh

Llangadog

Dydd Gwener – Clwb Rygbi Llangadog – 7.30yh

Llanfynydd

Dydd Gwener – Capel Speit, Llanfynydd – 7.30yh

Latest News