HER SEICLO’R 75

Llongyfarchiadau enfawr i bawb wnaeth gwblhau’r her o seiclo 75km o Lanymddyfri i Hendygwyn ar Ddydd Sadwrn 14eg Awst 2021.

Diolch i bawb fuodd ynghlwm â’r diwrnod – o’r rhai fuodd yn paratoi bwyd a snacs i’r beicwyr, i’r ‘Support Vehicles’, i’r holl gefnogwyr bu’n cefnogi ar hyd y daith – roedd clywed y gefnogaeth yn wir wedi helpu cyrraedd y diwedd!

Diolch hefyd i noddwyr yr her: Siop Londis Gwalia Drefach Felindre, Lewis Carpentry & Construction, Hafod Farm Supplies a S A Evans Groundworks & Construction.

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu yn ariannol hefyd – Codwyd £4350 sef £1450 yr un i’r Ambiwlans Awyr Cymru, Ymatebwyr Cyntaf Caerfyrddin ac Apêl Ymchwil Lewcemia ar gyfer Cymru.

Seiclo’r 75

SIOE FRENHINOL RITHIOL CFFI CYMRU

Unwaith eto eleni, bu cystadlaethau Sioe Frenhinol CFFI Cymru eu cynnal yn rhithiol. Cafwyd nifer fawr o gystadlaethau amrywiol rhwng barnu stoc, crefft, canu a fideo hyrwyddo Clwb.

Ar ol yr holl gystadlu, 5ed daeth CFFI Sir Gaerfyrddin.

Dyma canlyniadau llawn yr holl cystadlaethau:

Dydd Llun:

Dydd Mawrth:

Dydd Mercher:

Dydd Iau:

Cinio Dathlu 75 Mlynedd

Llysgehadon 2019

Eisteddfod 2019

Siarad Cyhoeddus Saesneg 2019

Ffair Aeaf 2019

Dawns Nadolig 2019

Siarad Cyhoeddus Cymraeg 2020

Latest News