San Pedr

Dydd Llun – Pafiliwn Cwins Caerfyrddin, Abergwili  – 7.30yh

Ysgrifennyddes – Ffion Lloyd Thomas – ffion96@hotmail.co.uk

Hendygwyn ar Daf

Dydd Llun – Neuadd Hendygwyn – 7.30yh

Ysgrifennyddes – Kelsey Haycocks – kelseyhaycocks@gmail.com

San Ishmael

Dydd Mawrth – Neuadd Llandyfaelog – 8yh

Ysgrifennydd – Gethin Jones – geth97@btinternet.com

San Cler

Dydd Gwener – Ysgoldu Bethlehem, Pwll Trap – 8yh

Ysgrifennyddes – Ffion Davies – ffionfizz@live.co.uk

Penybont

Dydd Llun – Canolfan Gymunedol Penybont – 7.30yh

Ysgrifennyddes – elinphill.26@hotmail.co.uk

Llanwinio

Dydd Iau – Neuadd Llanwinio – 7.30yh

Llannon

Dydd Mawrth – Ysgol Gynradd Llannon – 7:45yh

Ysgrifennyddes – Rosie Davies – gelligaled@icloud.com

Llanllwni

Dydd Mawrth – Neuadd yr Eglwys, Maes y Crugiau – 8yh

Ysgrifennyddes – Cathrin Jones – cathrinniaj@hotmail.co.uk

Llangadog

Dydd Gwener – Clwb Rygbi Llangadog – 7.30yh

Ysgrifennydd – Aaron Hughes – aaronhughes015@gmail.com

Llanfynydd

Dydd Gwener – Capel Speit, Llanfynydd – 7.30yh

Ysgrifennydd – Sion Davies – sion.g.davies@hotmail.co.uk

Latest News