Angharad Thomas

Is-gadeirydd Fforwm Amaeth

Sian Williams

Is-gadeirydd Cyllid

Sion Evans

Is-gadeirydd Gweithgareddau

Tomos Rees

Swyddog Marchnata a Gweinyddol

Hefin Evans

Is-gadeirydd y Sir

Siriol Howells

Cadeirydd Fforwm Ieuenctid

Aled Davies

Cadeirydd Fforwm Amaeth

Elfyn Davies

Llywydd Etholedig

Elin Childs

Cadeirydd Pwyllgor Cyllid

Jean Lewis

Llywydd y Sir

Latest News