Digwyddiadau

CFfI Sir Gâr / Carms YFCCFfI Cymru / Wales YFCNFYFC
2018
Medi/September
1 & 2
Stockman & Young Stockman of the yearStockman & Young Stockman of the year
5Pwyllgor Cyllid / Finance CommitteeSwyddfa CFfI/YFC Office
12Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith + Fforwm IeuenctidNeuadd Pontargothi
14-16CCB CFfI Cymru / Wales YFC AGMYr Hen Goleg, Aberystwyth
19Noson Swyddogion Clwb / Club Officers EveningYr Atom, Caerfyrddin
26Noson Barnu Stoc, Trimo Wŷn a Torri Cyw Iâr / Stockjudging, Lamb Trimming and Chicken JointingNantyci, Caerfyrddin
29NFYFC Cookery Finals – Malvern ShowMalvern, Worcestershire
30NFYFC Floral Art Finals – Malvern ShowMalvern, Worcestershire
Hydref / October
12Eisteddfod CFfI Sir Gâr / Carms YFC EisteddfodNeuadd San Pedr
19 & 20Eisteddfod CFfI Sir Gâr / Carms YFC EisteddfodNeuadd San Pedr
20NFYFC Steering Group MeetingsThe Quality Hotel, Coventry
21NFYFC Council MeetingThe Quality Hotel, Coventry
30Prif Sioe Laeth Cymru / The Welsh Dairy ShowNantyci, Caerfyrddin
31Noson Chwaraeon y Sir/County Sports NightClwb Rygbi y Cwins
Tachwedd / November
7Cystadleuaeth Barnu Carcas / Carcass Judging CompetitionDunbia Llanybydder
10Cinio’r Sir / County DinnerLlwyn Iorwg, Caerfyrddin
11Diwrnod Dethol a Briffio Rhyngwladol CffI CymruLlanelwedd
14CCB CFfI Sir Gâr / Carmarthenshire YFC AGMNeuadd Pontargothi
17Eisteddfod CFfI Cymru / Wales YFC EisteddfodCanolfan y Celfyddydau, Y Bari
17 & 18NFYFC Live and Carcass judging finalsBingley Hall, Stafford
24Siarad Cyhoeddus Saesneg / English Public SpeakingYsgol Nantgaredig
26 & 27Ffair Aeaf Frenhinol Cymru / Royal Welsh Winter FairLlanelwedd
Rhagfyr / December
1NFYFC Overseas InterviewsThe Quality Hotel, Coventry
5Cwis Y Sir / County QuizClwb Rygbi y Cwins
9Noson Garolau’r Sir/ County Carol ServiceEglwys Llandyfaelog
18Dawns Nadolig y Sir / County Christmas BallIdols, Abertawe
2019
Ionawr / January
9Pwyllgor Rheoli Blynyddol/ Annual Management Committee CCB Pwyllgor Cyllid / Finance Committee AGMSwyddfa CFfI/ YFC Office
TBCCynhadledd Materion Gwledig / Rural Affairs ConferenceLlanelwedd
16CCB Pwyllgor Gweithgareddau CCB Pwyllgor Gwaith
CCB Fforwm Ieuenctid
Neuadd Pontargothi
19Cyngor ac Is-bwyllgorau CFfI Cymru / Wales YFC Council and Sub-committeesLlanelwedd
26Siarad Cyhoeddus Cymraeg / Welsh Public SpeakingYsgol Nantgaredig
Chwefror/ February
6Cyfweliadau Aelod Iau ac Hŷn y Flwyddyn & Cais am swydd / Junior and Senior member of the Year Interviews & Situations VacantSwyddfa CFfI/ YFC Office
16NFYFC Steering Group MeetingsThe Quality Hotel, Coventry
17NFYFC Council MeetingThe Quality Hotel, Coventry
25-1Cystadleuaeth Adloniant / Entertainment CompetitionNeuadd y Gwendraeth, Drefach
Mawrth/ March
6Bowlio Deg y Sir/ County Ten Pin BowlingXcel Bowl, Caerfyrddin
9-10Gwledd Adloniant CFfI Cymru/ Wales YFC Entertainment FeastI’w gadarnhau
13Pwyllgor Cyllid/ Finance CommitteeSwyddfa CFfI/YFC Office
20Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith + Fforwm IeuenctidNeuadd Pontargothi
23Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru / Wales YFC Public SpeakingLlanelwedd
Ebrill/ April
6Diwrnod Gwaith Maes y Sir/ County Field DayNantyci Showground, Carmarthen
17Cyfweliadau Llysgenhadon/Ambassadors InterviewsSwyddfa CFfI/YFC Office
19Dawns Dewis LlysgenhadonTafarn Penybont, Llanfynydd
27Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru / Wales YFC Field DaySir Benfro
Mai / May
11Rali’r Sir / County RallyNantyci, Caerfyrddin
15Pwyllgor Cyllid / Finance MeetingSwyddfa CFfI/YFC Office
18-19Gŵyl Wanwyn Frenhinol Cymru / Royal Welsh Spring FestivalLlanelwedd
22Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith + Fforwm IeuenctidNeuadd Pontargothi
Mehefin / June
9Cyngor ac Is-bwyllgorau CFfI Cymru / Wales YFC Council and Sub-committeesLlanelwedd
16Chwaraeon CFfI Cymru/ Wales YFC SportsAberystwyth
22NFYFC Steering Group MeetingsThe Quality Hotel, Coventry
23NFYFC Council MeetingThe Quality Hotel, Coventry
Gorffennaf / July
6& 7NFYFC Competitions DayStafford
11NFYFC Dairy Judging FinalsGreat Yorkshire Show
22-25Sioe Frenhinol Cymru / Royal Welsh ShowLlanelwedd
Awst / August
3NFYFC Ladies, Mens & GENSBY Tug Of War FinalsTenbury Wells, Worcestershire

*Dyddiadau a lleoliadau Rygbi 7 Bob Ochr a Chystadleuaeth Chwaraeon y Sir i’w gadarnhau*

*Dates and locations for the Rugby 7’s and County Sports Competition will be confirmed*