Digwyddiadau

CFfI Sir Gâr / Carms YFCCFfI Cymru / Wales YFCNFYFC
2019
Medi/September
31 & 1
Stockman & Young Stockman of the yearStockman & Young Stockman of the year
4Pwyllgor Cyllid / Finance CommitteeSwyddfa CFfI/YFC Office
11Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith + Fforwm IeuenctidNeuadd Pontargothi
14-15CCB CFfI Cymru / Wales YFC AGMYr Hen Goleg, Aberystwyth
18Noson Swyddogion Clwb / Club Officers EveningYr Atom, Caerfyrddin
20Cinio Dathlu 75 Mlynedd / 75th Year Anniversary DinnerLlwyn Iorwg, Caerfyrddin
25CCB C.Ff.I Sir Gar / Carmarthenshire YFC AGMNeuadd Pontargothi
28 & 29 NFYFC Cookery Finals – Malvern Show & NFYFC Floral Art Finals – Malvern ShowMalvern, Worcestershire
Hydref / October
2Noson Barnu Stoc, Trimo Wŷn a Torri Cyw Iâr / Stockjudging, Lamb Trimming and Chicken JointingNantyci, Caerfyrddin
11Eisteddfod CFfI Sir Gâr / Carms YFC EisteddfodNeuadd San Pedr
18 & 19Eisteddfod CFfI Sir Gâr / Carms YFC EisteddfodNeuadd San Pedr
29Prif Sioe Laeth Cymru / The Welsh Dairy ShowNantyci, Caerfyrddin
30Noson Chwaraeon y Sir/County Sports NightClwb Rygbi y Cwins
Tachwedd / November
6Cystadleuaeth Barnu Carcas / Carcass Judging CompetitionDunbia Llanybydder
10Diwrnod Dethol a Briffio Rhyngwladol CffI CymruLlanelwedd
16Siarad Cyhoeddus Saesneg / English Public SpeakingYsgol Nantgaredig
16 & 17NFYFC Live and Carcass judging finalsBingley Hall, Stafford
25 & 26Ffair Aeaf Frenhinol Cymru / Royal Welsh Winter FairLlanelwedd
30Eisteddfod CFfI Cymru / Wales YFC EisteddfodNeuadd William Aston Hall, Wrecsam
30NFYFC Overseas InterviewsThe Quality Hotel, Coventry
Rhagfyr / December
4Cwis Y Sir / County QuizClwb Rygbi y Cwins
22Noson Garolau’r Sir/ County Carol ServiceCapel Newydd, Llanddarog
23Dawns Nadolig y Sir / County Christmas BallIdols, Abertawe
2020
Ionawr / January
8Pwyllgor Rheoli Blynyddol/ Annual Management Committee CCB Pwyllgor Cyllid / Finance Committee AGMSwyddfa CFfI/ YFC Office
TBCCynhadledd Materion Gwledig / Rural Affairs ConferenceLlanelwedd
15Pwyllgor Gweithgareddau Pwyllgor Gwaith
Fforwm Ieuenctid
Neuadd Pontargothi
18Cyngor ac Is-bwyllgorau CFfI Cymru / Wales YFC Council and Sub-committeesLlanelwedd
25Siarad Cyhoeddus Cymraeg / Welsh Public SpeakingYsgol Nantgaredig
Chwefror/ February
5Cyfweliadau Aelod Iau ac Hŷn y Flwyddyn & Cais am swydd / Junior and Senior member of the Year Interviews & Situations VacantSwyddfa CFfI/ YFC Office
17-21Cystadleuaeth Adloniant / Entertainment CompetitionNeuadd y Gwendraeth, Drefach
Mawrth/ March
29-1Gwledd Adloniant CFfI Cymru/ Wales YFC Entertainment FeastI’w gadarnhau
4Bowlio Deg y Sir/ County Ten Pin BowlingXcel Bowl, Caerfyrddin
11Pwyllgor Cyllid/ Finance CommitteeSwyddfa CFfI/YFC Office
18Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith + Fforwm IeuenctidNeuadd Pontargothi
22Siarad Cyhoeddus CFfI Cymru / Wales YFC Public SpeakingLlanelwedd
Ebrill/ April
4Diwrnod Gwaith Maes y Sir/ County Field DayNantyci Showground, Carmarthen
8Cyfweliadau Llysgenhadon/Ambassadors InterviewsSwyddfa CFfI/YFC Office
10Dawns Dewis LlysgenhadonClwb Rygbi Nantgaredig
18Diwrnod Gwaith Maes CFfI Cymru / Wales YFC Field DayClwyd
Mai / May
9Rali’r Sir / County RallyNantyci, Caerfyrddin
13Pwyllgor Cyllid / Finance MeetingSwyddfa CFfI/YFC Office
20Pwyllgor Gweithgareddau, Gwaith + Fforwm IeuenctidNeuadd Pontargothi
Mehefin / June
14Cyngor ac Is-bwyllgorau CFfI Cymru / Wales YFC Council and Sub-committeesLlanelwedd
28Chwaraeon CFfI Cymru/ Wales YFC SportsAberystwyth
Gorffennaf / July
4 & 5NFYFC Competitions DayStafford
20-23Sioe Frenhinol Cymru / Royal Welsh ShowLlanelwedd
Awst / August
1NFYFC Ladies, Mens & GENSBY Tug Of War FinalsTenbury Wells, Worcestershire

*Dyddiadau a lleoliadau Rygbi 7 Bob Ochr a Chystadleuaeth Chwaraeon y Sir i’w gadarnhau*

*Dates and locations for the Rugby 7’s and County Sports Competition will be confirmed*